„Jedním z důvodů, proč jsem nabídku Opavy přijal, bylo i to, že klub je otevřen novým tréninkovým trendům,“ prozradil kondiční trenér Michal Miřejovský. „Na mé doporučení tak zavádíme systém mySASY, který měří variabilitu srdeční frekvence,“ pokračuje opavský kondičák, který pracuje i pro národní tým. Co si pod mySASY můžeme představit? Řekněme si, že máte šedesát tepů za minutu srdeční frekvenci, každý tep není přesně jednu vteřinu. Tento přístroj měří délku mezi jednotlivými tepy,“ začíná s vysvětlováním Michal Miřejovský. „Toto měření je napojeno na autonomní nervový systém, to je část nervové soustavy, která měří stálost vnitřního prostředí, a tento autonomní nervový systém má dvě větve. Jedna se jmenuje sympaticus a to je vlastně to, jak naše tělo reaguje na stres. Největším stresem pro hráče je samotný trénink. Samozřejmě k tomu patří i další faktory jako jídlo, spánek, ať už jsou to faktory pozitivní nebo negativní. Druhá větev je parasympaticus. To je o tom, jak naše tělo regeneruje,“ vysvětluje Michal Miřejovský, který dlouhá léta působil jako profesionální voják.

„Měření probíhá ráno. Spočívá v tom, že když hráč vstane, tak se změří. Hráč si nasadí hrudní pás a přes mobilní aplikaci získává hodnoty. Při určitém počtu tepů leží, stojí v klidu a pak si znovu lehne. Tím, že se postaví, dostane tělo do stresu. Nám to ukáže výsledek, jak jeho tělo reaguje na zátěž z předchozího dne,“ podotýká Miřejovský. „Chtěl bych poté individualizovat tréninkový proces. I když basketbal je týmový sport, nicméně když všichni trénují stejně, tak to pro hráče není ideální volba. Kluky následně rozdělíme podle zátěže a regenerace na skupiny, a to hráče s velkou záteží, středně unavené a unavené, ti pak mohou dostat jen regenerační trénink,“ pokračuje ve výkladu.

Tento systém se používá i v NBA, „Je to trend, kterým se ubírá moderní měření. Opava bude v tomto premiérovým klubem. Všechno je to o chytrosti nastavení tréninkové zátěže podle dat a ne dle subjektivního názoru,“ vyzdvihuje Michal Miřejovský. Samozřejmě aby se dostavil kýžený efekt, musí být na stejnou vlnu naladěni i hráči. „Hráči musí spolupracovat. Měření je ideální, když probíhá v konstantních podmínkách, to znamená, že hráč by neměl hned po probuzení jíst. Je to hodně o nich. Pokud kluci budou spolupracovat, budou z toho těžit. Dokáže se například předejít i zranění,“ končí povídání kondiční trenér BK Opava.