Jádro celého konceptu zůstalo zachováno. Účastníci budou dál celoročně poměřovat síly v různých sportech. Rozsah seriálu se však podstatně sníží.

„K plnému hodnocení v kategorii FULL tak již bude postačovat pouhých jedenáct účastí, neboť se do něj započítává jedenáct nejlepších bodových zisků ze všech šestnácti uskutečněných soutěží. Samozřejmě, zájemci o částečný zápis mohou využít tradičních možností přihlášky na tři, šest anebo devět soutěží," upřesnil jeden z pořadatelů Jan Ticháček.

První benchpressové klání připadá už na 31. ledna. Mnoho času pro zaslání přihlášek přes internet anebo alespoň zamyšlení se nad plánovaným pojetím účasti tedy není. „Redukce seriálu není jedinou změnou, na kterou se účastníci mohou těšit.

Nová je také webová prezentace přístupná na adrese www.sporttouropava.cz," doplnil Jan Ticháček.