V kolika letech jste s estetickou skupinovou gymnastikou začala a jak jste se k ní dostala?

V roce 1996, kdy jsem se závodně věnovala především moderní gymnastice a soutěži teamgym (trampolína, akrobacie, pohybová skladba), oslovila náš oddíl metodička ČOS (České obce sokolské), s údajem, že objevila ve Finsku novou soutěž a chtěla, aby se náš oddíl této soutěže zúčastnil. Naše trenérka odcházela tehdy na mateřskou, takže jsem vedení družstva převzala a byla jsem jak cvičenkou, tak trenérkou. Zúčastnily jsme se mezinárodní soutěže (tehdy PINK) v uvedeném roce 1996 a obsadily 5. místo. Do dalšího roku jsme vytvořily novou choreografii, která více odpovídala daným pravidlům a v letech 1997 a 1998 jsme se umístily na medailových pozicích. S ESG jsem se setkala tedy v 17 letech. Následně jsme začaly toto odvětví gymnastiky propagovat i v ČR.

Zabývala jste se i jinými sporty?

Ano, dělala jsem moderní gymnastiku a soutěž teamgym. Samozřejmě také balet, což je nepostradatelná průprava pro gymnastiku.

Jaká byla vaše kariéra gymnastky?

Jako moderní gymnastka jsem se každoročně účastnila Mistrovství ČR. Nejprve pouze v povinném programu, ale asi od 10 let ve volném programu a také v pódiových skladbách. V estetické skupinové gymnastice se mému družstvu podařilo jednou na MS skončit na 4. příčce a několikrát se probojovat do finále. Jinak jsme také reprezentovaly ČR na světových gymnaestrádách a eurogymech.

Gymnastky z Opavy.Zdroj: Roman Brhel

Jak dlouho již vedete gymnastický klub v Opavě a jakou má tento klub historii?

Trenérské činnosti se věnuji asi od svých 13ti let. Nejprve jsem trénovala moderní gymnastiku a jak jsem zmínila, od 17 let jsem převzala oddíl. Oddíl kdysi fungoval pod hlavičkou Ostroje Opava a také velmi úzce spolupracoval se ZŠ Mařádkovou (tehdy ZŠ Marxovou). První sportovní třída, zaměřená na moderní gymnastiku, zde byla založena asi v roce 1983.

Máte i jiné zkušenosti jako trenérka, nebo odjakživa trénujete v Opavě? Popřípadě jaké a co vám to dalo?

Jako trenérka působím odjakživa v Opavě, ale podařilo se mi absolvovat několik zahraničních trenérských stáží. Působila jsem 6 měsíců jako trenérka a především choreografka v USA (v roce 2000), pak jsem byla 3 měsíce na trenérské stáži v australské Sydney (v roce 2003) a co se tyče estetické skupinové gymnastiky mi nejvíce dala stáž ve Finsku (2001), kde soutěž vznikla. Zahraniční stáže v USA a Austrálii mi určitě pomohly jazykově a také jsem se seznámila s jinými tréninkovými metodami a především podmínkami. Zahraniční pobyt ve Finsku byl přínosný pro celou ČR, neboť se mi podařilo dostatečně analyzovat ESG a získat pravidla soutěže pro všechny věkové kategorie, včetně dětských, a posunout tak toto sportovní odvětví u nás v ČR.

Myslíte si, že se tento sport bude v budoucnu rozvíjet jak v Česku, tak i ve světě? A to jako sport sám o sobě i jeho popularita mezi diváky?

Myslím si, že tento sport je divácky velmi atraktivní (obzvláště na světové úrovni). Přesto v dnešní době vzniká velmi mnoho nových sportovních odvětví, takže je velmi těžké získat pro ESG fanoušky a nové gymnastky. Vzhledem k tomu, že se jedná o kolektivní cvičení, je to u dětí oproti klasické moderní gymnastice oblíbené. Ve skladbách lze více projevit kreativitu při choreografii, což zvyšuje atraktivnost.

Je vidět nějaký posun tohoto sportu například v obtížnosti prvků nebo skladeb?

Určitě. Došlo k obrovskému posunu, co se týče rozsahů a pohyblivosti, náročnosti v jednotlivých prvcích, zvedáčkách a také ve zrychlení a zvýšení náročnosti celých choreografií.

V roce 2007 jste byla zvolena prezidentkou svazu, jak jste tak vysoké postavení získala a jakou roli jste v gymnastickém svazu měla předtím?

Za prezidentku mě ostatní oddíly zvolily vzhledem ke skutečnosti, že jsem do ČR tuto soutěž přinesla. Jak jsem zmínila, podařilo se mi získat pravidla pro všechny soutěžní kategorie, přeložit je a distribuovat je do oddílů moderní gymnastiky. Také jsem zavedla celoroční soutěž ESG Cup. Provedla několik seminářů pro trenéry a vyškolila rozhodčí. Do té doby svaz ESG příliš nefungoval a byl pouze velmi malou institucí s několika oddíly…

Naplňuje Vás stále tento sport?

Toto odvětví gymnastiky mě díky možnosti kreativně tvořit choreografie baví, ale nadšení je velmi často sraženo hodnocením rozhodčích při soutěžích… Také bohužel tréninková píle dnešních dětí je výrazně menší a motivovat je k výkonu je daleko složitější.

Jakou má podle Vás budoucnost GK Sokol Opava?

Myslím si, že vzhledem k tomu, že nevlastníme tréninkové prostory a na tréninku máme na jednom soutěžním koberci najednou až TŘI skupiny, nejsme schopni trénovat kvalitně. Také nám chybí trenérky… Talentovaná děvčata do našeho oddílu třeba vůbec nepřijdou, protože lákadel dnešní doby je opravdu mnoho a gymnastika jako taková je dřina. Vzhledem ke všem okolnostem nevím, zda jsme schopni udržet oddíl na špičce ČR. Rodiče dnes nechtějí vrcholový sport, ale spíše zábavu pro děti a vyplnění volného času, což v tomto odvětví sportu nejde.

VIZITKA

Vladěna Hrbáčová se narodila 6. 3. 1979 v Opavě. Od dětství se věnovala sportu, především gymnastice a to hned několika odvětvím. Cvičila moderní gymnastiku, soutěžila v teamgym, až se dostala k estetické skupinové gymnastice, ve které působí jako trenérka. Mimo to pracuje jako učitelka na Základní škole Englišova v Opavě. Díky tomu, že soutěže ESG Cup přivedla do Česka, byla zvolena prezidentkou svazu.