Hotel, který Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dvakrát bezúspěšně nabízel v dražbě, se nakonec podařilo v té třetí prodat. Novým majitelem je společnost Kousek nebe, s. r. o. Litultovice, která již v této obci provozuje bytový dům pro seniory se čtyřiadvacetihodinovou péčí.

Informaci, že Kousek nebe bývalý hotel Belaria získal, nám nejprve potvrdila ředitelka a jediná jednatelka společnosti Anna Jasníková ze Stěbořic – Nového Dvora. „Skutečně Kousek nebe, s. r. o. a Mofis Czech, s. r. o. společně připravují pobytové zařízení pro seniory a rehabilitační centrum.“

Nicméně více ředitelka Jasníková odmítla prozradit. „Nechci, aby se napsalo něco, co by se pak stalo jen důvodem k různým fámám,“ řekla jako důvod.

Potvrdila však, že celý projekt by měl odstartovat v říjnu, tak jak Kousek nebe už služby v Belarii nabízí. Jen v litultovickém domě visí hned několik letáků, které nabízejí Belarii jako pobytové a odlehčovací zařízení se sociální a zdravotní péčí a vybízejí: „Otvíráme, přijďte se k nám podívat již 1. října 2010.“

Zároveň letáky zdůrazňují, že domov navazuje na poskytovanou pečovatelskou službu se sídlem v Litultovicích provozovanou od 15. října 2009.

O tom, že se jedná o Belarii, jasně svědčí fotografie hotelu a také text, kde se uvádí, co vše bývalý hotel Belaria nabízí. Na otázku, zda se společnost chystá k nějakým přestavbám nebo úpravám objektu, jeho vybavení odbornou a rehabilitační technikou nebo k náboru personálu, zněla odpověď jen: „Budeme se snažit.“

Kousek nebe chce touto cestou své služby rozšířit. Neznamená to ale, že by litultovický dům nějak omezil na provozu. „Litultovice nesplňovaly naše požadavky pro tento projekt, a proto jsme hledali jiný vhodný objekt,“ vyjádřila se ještě ředitelka Anna Jasníková, která slíbila, že čtenáře bude o celém záměru podrobněji informovat.