Jak zmínila, stavební úpravy Národní kavárny byly provedeny bez povolení stavebního úřadu.

„Řízení bylo přerušeno, protože provozovatel podal žádost o dodatečné povolení. Toto řízení však také bylo přerušeno s výzvou k odstranění nedostatků,“ řekla Drochytková a doplnila, že provozovatelka Národní kavárny měla například doložit souhlas všech spoluvlastníků objektu, dodat závazné stanovisko Krajské hygienické stanice a také kompletní dokumentaci.

Uvedla také, že v souběhu s těmito řízeními probíhá ještě řízení o správním deliktu podle stavebního zákona.

„Za porušení tohoto ustanovení stavebního zákona je možno uložit sankci ve výši do dvou set tisíc korun,“ dodala Drochytková.