„Pro Moravskoslezský kraj bude projekt TPA znamenat opravdu výrazný posun ve kvalitě vzdělávání. Zjednodušeně se dá říci, že díky aktivitám projektu zvýšíme kompetence pedagogů na středních odborných i základních školách, například v oblasti nejmodernějších technologií, ale i v přístupu k výuce. Výsledkem bude posílení flexibility i podnikavosti žáků,rozšíření jejich kompetencí , ale i větší uplatnitelnost absolventů středních škol, “ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Ministerstvo životního prostředí kraji přikleplo z Operačního programu Spravedlivé transformace 85 % způsobilých výdajů, tedy zhruba 924 milionů korun. Se zbylými výdaji počítá rozpočet Moravskoslezského kraje.

„Cílené vzdělávání pedagogů bude zaměřené nejen na odborné znalosti a cizí jazyky, zejména odbornou angličtinu. Učitelé se také budou důkladně seznamovat s nejmodernějšími digitálními technologiemi. Dále se projekt zaměří i na jejich přístup k výuce, například budou vedeni k tomu, aby sledovali pokroky jednotlivých žáků nebo pracovali s reflexí vlastní práce,“ popsal náplň projektu Stanislav Folwarczny s tím, že projekt TPA je do značné míry inspirován institucí Tknika ve španělském Baskicku, jejíž vzdělávací programy jsou konkurenceschopné na globální úrovni.

Mezi aktivitami projektu TPA je i tvorba inovativního vzdělávacího obsahu v oblasti odborného vzdělávání, takzvaných EduBoxů. „EduBoxy jsou softwarové aplikace s učebními texty, prezentacemi, daty pro 3D tisk učebních modelů, jejich součástí budou i aplikace pro virtuální nebo rozšířenou realitu. Jeden takový EduBox svým rozsahem pokryje až čtyři vyučovací hodiny. Pedagogové středních odborných škol je budou využívat pro výuku v oblasti automotive, informačních nebo vodíkových technologií, smart nebo například v oblasti eHealth. Eduboxů postupně vznikne až sedm stovek, a kromě podkladů pro výuku budou také obsahovat didaktiku pro učitele. Věřím, že jejich využití bude skutečně významným posunem ve středoškolském vzdělávání,“ řekl Folwarczny.

V rámci projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání vyroste v Ostravě v ulici Dr. Malého nový objekt Moravskoslezské technologické akademie (MTA), která je hlavním partnerem projektu. MTA bude vývojovým, tréninkovým a školícím centrem pedagogů.

„MTA bude vybudována s využitím environmentálně šetrných technologií, díky tomu to vlastně zároveň bude takovou učební pomůckou a prezentací několika možných příkladů dobré praxe z oblasti ekologie a udržitelnosti. Vybudování tohoto nového moderního objektu pojme zhruba třetinu rozpočtu projektu TPA, předpokládané náklady jsou architektonickou studií vyčísleny na 350 milionů korun,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a doplnila, že projekt TPA jako celek má být dokončen v roce 2027.

K tématu

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání je v Moravskoslezském kraji již 5. strategický projekt, který od Ministerstva životního prostředí získal rozhodnutí o udělení dotace. Kromě TPA mají evropské peníze jisté ještě Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací, a dále projekty REFRESH, LERCO a CEPIS.

Moravskoslezský kraj v nebližších dnech očekává také konečné schválení dotace pro projekt POHO Park Gabriela.