„Zkušenosti, jak se o tyto pacienty starat, aniž by personál nebo ostatní pacienti podstupovali vysoké riziko přenosu infekce, jsme získali na jaře. V současnosti pracujeme na 23 našich dialýzách v Česku s celkem 15 pozitivními pacienty. Situace zatím zvládáme,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum Martin Kuncek.

Covid pozitivní pacienti jsou dialyzování v izolačních boxech nebo při větším počtu ve speciálních směnách, které jsou často v nočních hodinách, aby mohlo dojít k řádné dezinfekci střediska před příchodem ostatních pacientů. Kromě vlastních pacientů dialyzují tato střediska i pacienty, kteří jsou hospitalizovaní a do svého domovského střediska z nějakého důvodu dojíždět nemohou.

„Velmi úzkou spolupráci máme například s Thomayerovou nemocnicí v Praze či Fakultní nemocnicí v Plzni, ale i s dalšími akutními lůžkovými zařízeními, kde jsme integrální součástí nemocničních komplexů,“ dodává Martin Kuncek.

Bez hysterie

Zkušenosti s covid pozitivními dialyzovanými pacienty už také mají v našem kraji. V dialyzačním středisku Ostrava – Vítkovice evidovali začátkem týdne dva pacienty „Oba jsou asymptomatičtí, tedy nemají žádné příznaky,“ říká Iveta Dudková, vedoucí lékařka vítkovického dialyzačního střediska. U jednoho pacienta se na pozitivitu přišlo díky předoperačnímu vyšetření, kde je povinný i koronavirový stěr, druhý pacient šel na testy kvůli kontaktu s blízkými osobami, které v sobě vir mají.

„Oba pacienty dialyzujeme na odděleném sálku se samostatným vchodem, aby nepřišli do kontaktu s ostatními pacienty, otevřeně s nimi komunikujeme a nákazu snáší dobře. Jsem za to moc ráda, protože hysterie všude kolem aktuálně nakaženému pacientovi zrovna moc nepřidá,“ dodává z Iveta Dudková.

V Bruntále je na dialýze Covid pozitivní 83letý pacient. Léčí se doma a na dialyzační ošetření ho vozí dcera. „Našemu pacientovi se daří dobře, ze začátku měl zvýšené teploty, byl i několik dní hospitalizovaný, ale to spíše z preventivních důvodů kvůli vyššímu věku. Nyní už je v domácí péči, kde se o něj stará dcera a vozí ho k nám na pravidelné dialýzy,“ říká Ivana Hrabovská, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska v Bruntále. U všech pacientů je nejdůležitější psychická vyrovnanost a spolupráce rodiny.

„S pacientem i jeho dcerou jsme v pravidelném kontaktu a jsme moc rádi, že i starší chronicky nemocný pacient může nákazu koronavirem zvládnout velmi dobře,“ zdůrazňuje Ivana Hrabovská. Významná je i spolupráce s okolními zdravotnickými zařízeními. „V Nemocnici Bruntál standardně provádíme akutní dialýzu pacientům, kterým náhle selžou ledviny, a jsme připraveni ošetřovat i hospitalizované pacienty s Covid 19,“ doplňuje Ivana Hrabovská.

Přínosná spolupráce

Pacienti z Třince a Českého Těšína jsou v případě koronavirové nákazy dialyzováni na dialyzačním středisku Český Těšín, kde je možnost pohodlné izolace od ostatních pacientů. „Nyní zde dialyzujme dva pacienty. Oba jsou na tom v tuto dobu dobře, měli zvýšenou teplotu a kašel, jinak nic vážnějšího.

Dialyzujeme je v samostatné směně v odpoledních hodinách, kde jsou izolování od ostatních pacientů,“ říká Roman Kantor, vedoucí lékař dialyzačních středisek Třinec a Český Těšín. Velmi důležitou součástí boje s koronavirem je spolupráce s ostatními zdravotnickými zařízeními i hygienickou stanicí.

„Nasazení lékařů, sester i dalšího personálu napříč zdravotnickými zařízeními je na vysoce profesionální úrovni. Voláme si, komunikujeme další postup a soustředíme se pouze na konkrétní pacienty. To nám pomáhá efektivně a rychle řešit danou situaci,“ zdůrazňuje Roman Kantor.

Chválí si i spolupráci s hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje. „Přistupuje k jednotlivým případům individuálně. Když na tom není pacient dobře a je potřeba ho otestovat, provedou stěr doma, což je pro něj v danou chvíli velká pomoc. Navíc v případě, že je pacient negativní, může hned pokračovat ve své dialyzační směně,“ dodává.

Síť 23 dialyzačních středisek B. Braun Avitum má v péči zhruba 20 procent z celkového počtu dialyzovaných pacientů v Česku. Celorepublikově je dialyzováno na sedm tisíc lidí, přičemž jejich průměrný věk je 70 let.

Dialyzovaní pacienti patří do vysoce ohrožené skupiny obyvatel, pro které může být nákaza koronavirem velkým rizikem. Často jsou totiž tzv. polymorbidní, tedy trpí větším počtem nemocí najednou. Typická je cukrovka a vysoký krevní tlak.

„Ovšem i dialyzovaní pacienti mohou zvládnout nákazu velmi dobře a někteří z našich pacientů ji prodělali dokonce zcela bezpříznakově,“ zdůrazňuje Martin Kuncek. Dialyzační střediska mají zpracovaný velmi podrobný pandemický plán, podle kterého v případě covid pozitivního pacienta postupují. „Pokud se některý z našich pacientů nakazí novým typem koronaviru, je všech 23 dialyzačních středisek B. Braun Avitum v Česku připraveno pacienty ve zvláštním režimu dialyzovat. Když to jejich zdravotní stav umožňuje, mohou se s koronavirem léčit doma a nadále docházet na naše dialýzy,“ doplňuje Martin Kuncek.