To všechno jsou odvětví, ve kterých náklady za energie představují významnou položku v celkových firemních nákladech. Z rychlého šetření mezi regionálními firmami vyplývá, že se firmám na Opavsku letos zvýšily náklady na energie o stovky procent a může být i hůř. Další nárůst cen elektrické energie a plynu může přinést omezení a v některých případech i zastavení provozu zejména v energeticky náročných sektorech.

„Jménem významných zaměstnavatelů z našeho regionu a členů opavské hospodářské komory bychom chtěli apelovat na české vládní představitele, aby v současné energetické krizi s jejím dopadem na tuzemské firmy a podnikatele uskutečnily rychlejší, přímější a odvážnější kroky. Hrozba omezování nebo zastavování provozů ve firmách a s tím spojeného propouštění zaměstnanců je totiž reálná a velmi blízká,“ varuje Lukáš Pavelek, předseda představenstva opavské Okresní hospodářské komory, která sdružuje přes stovku firem s desítkami tisíc zaměstnanců.

Oprava chodníku u vrátnice Slezské nemocnice.
Opavané, pozor! Před nemocnicí se opravuje chodník

Z jejího interního průzkumu mezi členskými firmami vyplývá, že regionálním firmám s energeticky náročnějšími provozy narostly za prvních sedm měsíců letošního roku náklady za elektřinu a zemní plyn v průměru o více než 250 procent oproti stejnému období v loňském roce. Pokud by srovnání zahrnovalo pouze ceny zemního plynu, je meziroční nárůst cen ještě o několik desítek procent vyšší. Výše únosné ceny za energie, při které by firmy na Opavsku musely omezovat nebo dokonce zastavovat svůj provoz, se liší podle odvětví podnikání a energetické náročnosti výroby. „Například pro strojírenské provozy je takové krajní cenové rozpětí přibližně od 150 do 200 EUR za MWh. To je částka, při které tyto firmy sice přežijí, ale už si například nebudou moci dovolit žádné investice ani jiné rozvojové projekty. To však už neplatí třeba pro firmy z oblasti gastro průmyslu, pro které je i toto rozpětí cen likvidační,“ konstatuje Lukáš Pavelek.

Od loňského července, kdy došlo k významnému nárůstu cen dřeva, se finanční situace Lesů ČR zlepšila.
Zájem o dřevo je obrovský. Lidé kupují vše, co roste, říká šéf Lesů ČR Groda

Velká část firem na Opavsku nemá v letošním roce zafixovanou cenu na dodávky elektrické energie a plynu. Stejně tak nemají firmy ještě uzavřené smlouvy o dodávkách energií na rok 2023. Podnikatelské subjekty, kterým se podařilo uzavřít smlouvy o dodávkách plynu neb elektrické energie na příští rok, počítají s dalším cenovým navýšením ve stovkách procent oproti velmi vysokým cenám, které musejí platit letos. Názorným příkladem firmy s energeticky náročnou výrobou je tradiční opavská česká strojírenská firma Ostroj.

„Naše divize Galvanovna nebo Kovárna a kalírna jsou typickými energeticky nesmírně náročnými provozy. Takže v naší společnosti je letošní nárůst cen za energie skutečně enormní. Jsou to několikanásobky cenové úrovně z roku 2021. Vlastní fotovoltaická elektrárna, kterou chceme spustit začátkem příštího roku, nám sice náklady na energie částečně snížit pomůže, ale bez okamžité a přímé pomoci to budeme mít s úhradami rostoucích cen energií velmi složité,“ neradostně prorokuje říká generální ředitel společnosti Ostroj Aleš Martínek.