Na opravu kostela sv. Markéty, která si v letošní etapě vyžádá 2,9 milionu korun, dá město hlučínské farnosti ze svého rozpočtu jeden milion korun. Zastupitelé schválili mimo jiné také rezervu na dofinancování celkové opravy Dlouhoveské ulice.

V rámci úpravy rozpočtu vymezili pět milionů korun na úhradu zástavním právem zajištěné pohledávky úpadce HADYNA - MONTI. Dojde k zániku zástavních práv váznoucích na třech obytných domech a město s nimi bude moci neomezeně nakládat.

„S občany, kteří tady žili v dlouholeté nejistotě, jsem osobně mluvil a chápal jsem jejich negativní rozpoložení. Proto jsem chtěl urychlit konečné řešení. Nyní budeme moci konečně řešit havarijní situaci v jednotlivých domech. Objekty projdou také částečným zvelebením, aby se v nich občanům příjemněji bydlelo,“ řekl starosta David Maňas (ODS).