Příspěvkové organizace zřizované městem se během prázdnin dočkaly výměny oken, generální opravy střech, kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, výměny podlah nebo instalace nového hromosvodu či hygienických zařízení.

Z celkové částky 6 352 300 korun bylo 2 237 000 korun hrazeno z Fondu reprodukce majetku příspěvkových organizací města Hlučína a zbývající peníze byly získány z rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací nebo z jejich fondů.

Nejdražší byly stavební práce v Mateřské škole Cihelní, kde konečná částka přesáhla 1,4 milionu korun. Nejvyšší položku 900 000 korun si vyžádala už nutná generální oprava střechy. Přes půl milionu korun putovalo na ZŠ Hornická, kde kromě oprav finišují práce k dokončení učebny fyziky ve výši 250 000 korun.

V září projde rekonstrukcí ještě koupelna u tělocvičny za 100 000 korun. Mateřská škola Severní bude mít kromě zrekonstruovaného sociálního zařízení a podlah také nový zahradní domek. Kulturní centrum má opravené jeviště a Správa sportovně-rekreačního areálu zajistila opravu části oplocení, podlahu v sauně, sociální zařízení a sprchy v ubytovně sportovní haly.