Speciální kamion jezdí po státech celé Evropy od loňského března. Jak již bylo zmíněno, firma se soustřeďuje na kvalitu vzduchu. Vzhledem k tomu, že se téměř padesát let zabývá výrobou filtrů, zajímá ji především čistota tzv. vnitřního vzduchu v budovách a podobně. Kamion má celkem čtyři laboratoře.

Camfil Farr měří kvalitu ovzduší ve třech světových metropolích a v aktuálním místě přistavení.

V pondělí tedy vyjde řada i na Opavu. Filtry jsou pro chod mnoha zařízení velice důležité. Pokud se bavíme o kvalitě, musíme si vytyčit rozdíl mezi čerstvým a čistým vzduchem. Zatímco prvně zmíněný tvoří kyslík a je dočasný, druhý neobsahuje částice a emise.

Světová zdravotnická organizace (WHO) pravidelně zveřejňuje čísla lidí, kteří zemřeli na nemoc způsobenou znečištěným ovzduším. Statistiky jsou neúprosné. Každý rok na kvalitu vzduchu smrtelně doplatí dva miliony lidí.

Jedna z laboratorních stanic kamionu pomocí kouře ukazuje rozdíl mezi účinností kvalitního a nekvalitního filtru. Další laboratoř se pak pokouší vyzdvihnout úlohu filtrů ve městě, kde je vysoká koncentrace ozónu a oxidu dusičnatého. V kamionu narazíte také na laboratorní stanici, jež srovnává aktuální měřenou koncentraci nanočástic ve švédském městě Trosa, americkém Riversdale a na aktuálně měřeném místě v Evropě.

Pokud tedy máte v pondělí čas, můžete kamion navštívit.

Petr Dušek