Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) konstatoval, že při distribuci těchto osobních ochranných pomůcek OOP došlo k pochybením. Ministr ministr vnitra Jan Hamáček na zjištění SÚKL zareagoval rozzlobeně: „Pokud by se ukázalo, že se SÚKL bude snažit o znemožnění distribuce ochranných prostředků obecně obyvatelstvu, tak to podle mě splňuje i rozměr obecného ohrožení,“ uvedl k záverům SÚKL ministr ministr vnitra Jan Hamáček.

Deník podobně jako Piráti poslal České obchodní inspekci ČOI fotodokumentaci obálek, které dostali senioři v Moravskoslezském kraji. ČOI sice nemá oprávnění kontrolovat ministerstvo zdravotnictví, které rozesílání nařídilo, ale Deník požádal aspoň o obecné vyjádření. Jak by ČOI posuzovala zásilky s rouškami a respirátorem, kdyby do její kompetence spadaly?

ČOI V ROLI ARBITRA?

Po technické stránce by se ČOI snadno mohla stát arbitrem ve sporu mezi vládními politiky a SÚKL. Její inspektoři mají s osobními ochrannými pomůckami OOP zkušenosti, protože často kontrolují dovozce a prodejce. Problém je v tom, že respirátory a roušky rozesílané na pokyn vlády, dozoru ČOI nepodléhají.

„Ze zákona ČOI neřeší, co posílá Ministerstvo zdravotnictví, potažmo Vláda ČR. Nejsou v postavení dovozce ani prodejce. V případě, kdy byly OOP doručovány občanům ČR starším 60 let na základě usnesení vlády prostřednictvím České pošty s. p., se nejednalo o uvedení OOP na trh, neboť uvedené subjekty nejednaly v rámci obchodní činnosti,“ popsal situaci ČOI její mluvčí Jiří Fröhlich.

LOGO CE JE PODEZŘELÉ

Přesto ČOI fotodokumentaci v obecné rovině okomentovala. „Z uvedené fotodokumentace je patrné, že se jedná o balení kombinovaného výrobku respirátoru a chirurgické masky, tedy o kombinaci OOP a zdravotnického prostředku. Dle označení se jedná o jednorázový výrobek. Označení CE není ve správném grafickém provedení,“ konstatoval mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Označení CE (European conformance) je logo, které má garantovat, že čínský výrobek byl řádně posouzen, zda splňuje všechny evropské normy.

CHYBÍ ČEŠTINA

Piráti získali expertní posouzení vládních roušek a respirátorů od odborníků na zdravotnické právo z organizace Porta Medica. Ti v posudku uvádí: “Z dostupných fotografií zveřejněných Českou poštou je patrné, že předmětné respirátory jsou opatřeny padělaným označením CE. Je na nich uvedena technická norma pro stacionární zdroje znečišťující ovzduší, není uvedeno číslo certifikující notifikované osoby a chybí označení na obalu v češtině. U roušek zcela chybí označení CE, jakož i další povinné značení na obalu. V rozporu s pokyny výrobce je otevíráno originální balení a následně dochází k další distribuci.”

ČOI dále konstatovala, že na obale kromě správného označení CE chybí číslo subjektu, který se účastnil procesu posuzování shody.

„Též není uveden návod k použití v českém jazyce. V anglickém návodu k použití je uvedena doba použitelnosti, ale chybí datum výroby. Na obalu není uvedena internetová adresa, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě, tudíž musí být přiloženo k výrobku,“ shrnul Jiří Fröhlich další prvky, které dokáže odborník ČOI posoudit na základě fotodokumentace.