Náměstek hejtmana pro ekonomický rozvoj Pavel Drobil v odpovědi podotkl, že náš kraj půjde cestou rozvoje nových projektů regenerace brownfields, a to za podpory strukturálních a dalších fondů.

„Pro nás je prioritou podporovat brownfieldy, protože na území Moravy a Slezska je v současnosti 257 lokalit typu brownfield, tedy pozemků, které zůstaly po předchozí průmyslové výrobě a představují další rozvojový potenciál regionu,“ uvedl náměstek. Podle jeho slov mají šanci získat podporu zejména ty projekty, kde jsou vyřešeny všechny vlastnické vztahy a kde je jasné budoucí využití brownfields. V nabídce tak je 2219,72 hektarů (v průměru 8,6 hektaru na lokalitu) se zastavěnou plochou v rozsahu 2,3 milionu čtverečních metrů (průměr na lokalitu činí 10 316 čtverečních metrů).

„Moravskoslezský kraj a jeho Agentura pro regionální rozvoj (ARR) současně zmapovaly dalších celkem 589 lokalit a objektů pro podnikatelské aktivity ve zhruba stovce měst a obcí,“ dodal Drobil K věci se před časem vyjádřil v tisku tak hejtman Evžen Tošenovský. V článku nazvaném Moravskoslezský kraj je dnes prestižní adresou mimo jiné uvedl: „Zmapovali jsme staré průmyslové areály, tzv. brownfields, a nyní je nabízíme investorům místo průmyslových zón na zelené louce. Na regeneraci brownfields budeme s největší pravděpodobností také čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.“