Jak uvedl manažer firemní komunikace Model Obaly a. s. Michael Rataj, Model Obaly nespadají do regulačního programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji.

„Kotelna provozovaná na zemní plyn, výjimečně na lehký topný olej, produkuje minimální emise. Ani z technologie provozu nejsou vypouštěny emise, které by vyžadovaly regulaci při nepříznivých klimatických podmínkách,“ uvedl Rataj.

Kvůli smogu neomezil výrobu ani bolatický Lanex. Potvrdila to asistentka předsedy představenstva Barbora Pavlasová. „Společnost Lanex není jakýmkoliv producentem polétavého prachu či jiného znečišťování ovzduší,“ řekla.

Ani opavský Ostroj prozatím výrobu neomezil. „Vzhledem k tomu, že emisní hodnoty jednotlivých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jsou plně v souladu se zákonem o ochraně ovzduší, nebyla společnost Ostroj, a. s., nucena přistoupit k omezení výroby z důvodu smogové situace na Opavsku,“ uvedla vedoucí firemní komunikace Marcela Kusynová.

Jak redakci sdělila, během posledních dvou let investovali zejména do nákupu nových filtračních jednotek ke stávajícím tryskacím zařízením. „Rovněž byla nakoupena dvě nová tryskací zařízení, která nahradila původní technologie,“ doplnila.

Své vyjádření poskytla také mluvčí Skupiny ČEZ pro střední a severní Moravu Alice Lutišanová. „Veškeré regulační kroky jsou pro jednotlivé firmy zařazené do Ústředního regulačního řádu nyní dobrovolné. Stále ještě totiž nebyly schváleny regulační řády jednotlivých podniků,“ uvedla a doplnila:

„To znamená, že není ještě jasně stanoveno, jak mají podniky postupovat.“

Jak dále zmínila, v tuto chvíli jsou všechny kroky aktivní reakcí společnosti ČEZ. Teplárna Vítkovice v Ostravě se podle ní teď snaží kvůli zhoršenému ovzduší v co největší míře nahradit spalování uhlí za koksárenský plyn.

„Při spalování koksárenského plynu dochází k eliminaci prachových částic, tedy polétavého prachu,“ doplnila mluvčí Lutišanová.

Lucie Orbanová

Mluvčí Tevy: Popílek ani prach se z komínů do vzduchu nedostává

Stav ovzduší na Opavsku je pro nevyhovující rozptylové podmínky poslední doby velmi špatný. Vzduch je kromě běžného smogu plný polétavého prachu, který chodce dusí a škrábe v krku. Farmaceutická společnost Teva Czech Industries (dříve Ivax Pharmaceuticals) podle slov svých zástupců však tuto situaci v Opavě na svědomí nemá.

„Topíme plynem a z komína nám vychází jen vodní pára. Zdrojem popílku nebo polétavého prachu proto nejsme,“ konstatuje manažerka pro komunikaci Karin Martínková. Jiná situace se týká druhé divize, která je chemická a pracuje s rozpouštědly.

Dichlormethan je potencionální karcinogen a práci s ním je věnována maximální pozornost. „Do opatření jsme investovali už více než sedmdesát milionů korun. Během posledních pěti let jsme v opavském závodě postavili několik vymrazovacích jednotek.

Dichlormethan je nejprve chemicky vyprán a následně ještě vymražený, takže do ovzduší se ho proti dřívějším dobám dostává pouhý zlomek,“ tvrdí Karin Martínková a dodává, že v zájmu zlepšování životního prostředí investuje významná farmaceutická společnost průběžně i do neustálé modernizace čističky odpadních vod ve svém opavském závodě.

Jitka Hrušková