Podle odhadů by se v lakovací kabině spotřebovalo půl tuny organických rozpouštědel. Krajský úřad vyhlásil takzvané zjišťovací řízení, ve kterém se mohli k záměru vyjádřit kromě institucí také občané. Česká inspekce životního prostředí upozornila, že lakovna nesmí obtěžovat okolí zápachem nad únosnou míru, krajský odbor životního prostředí dodal, že firma musí vést provozní bilanci organických rozpouštědel a nesmí překročit roční spotřebu deklarovanou v projektu, ale jinak neměly instituce k záměru žádné závažnější připomínky. Nikdo z řad krnovské veřejnosti nevyužil možnost vyjádřit se k záměru firmy. Krajský úřad rozhodl, že záměr bude dále posuzován jen zjednodušeným řízením.