Firma zabývající se výrobou lan a produktů z technického textilu dosáhla za loňský rok úctyhodné konsolidované tržby ve výši 799 milionů korun. Ukazatel EBITDA (což je de facto zisk firmy před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace pozn. redakce) pak ukazuje na 60 milionů korun.

V prvně jmenované kategorii je to oproti předchozímu roku nárůst o 6,1 procent a ve druhé dokonce o 6,5 procent.

Firmě, která se věnuje především vývozu do zahraničí, se zkrátka dařilo. Zájem o její výrobky byl velký a nekolísal. „Na tržbách se největší částí podílí sortimentní skupina průmyslová a hobby lana, a to podílem 26 procent, dále pak polypropylenová vlákna a příze 24 procenty a bezpečnostní lana pro horolezectví a výškové práce 12 procenty.

Všechny tyto tři majoritní sortimentní skupiny, jež celkově tvoří 62 procent podílu na tržbách, ve srovnání s předchozími lety rostly," uvedl pro ČTK předseda představenstva Lanexu Rudolf Gregořica. Již tradičně se pak mohla firma nejvíce spolehnout na trhy v rusky mluvících zemích, Německu a Skandinávii.

A dobré zprávy tím pro společnost nekončí. Předpokládá se totiž další meziroční růst tržeb, a to až o 6 procent. „Pololetní výsledky budou plně odpovídat podílu z ročního plánu, dokonce jej překračovat. Rovněž sesterská společnost Singing Rock vykazuje za pololetí velmi dobrý rostoucí trend.

Přestože ukrajinsko-ruská krize má negativní dopady na obchody Lanexu v tomto teritoriu, společnost je do této chvíle plně vyrovnala vyššími prodeji na jiných trzích," dodal Rudolf Gregořica.

Na závěr dodejme, že Lanex zaměstnává přes 360 lidí a jeho „rodinným stříbrem" je především výroba lan pro horolezectví, zabezpečovacích prostředků pro výškové práce například u hasičů, záchranářů či armády, lana pro jachting a lodní dopravu, speciální lana pro papírenské stroje a další.