„Ke konci třetího čtvrtletí letošního roku firma vykázala dvojnásobnou marži ve srovnání s rokem 2008, kdy jsme do společnosti vstupovali," řekl Tomáš Lánský z ARX Equity Partners, který se na investici podílel.

Tento investor inicioval také vstup na nové trhy, mezi nimi i ruský. Tam se sice Lanexu nedaří podle představ, ale generální ředitel a předseda představenstva Lanexu Rudolf Gregořica hodnotí období od roku 2008 pozitivně. „Příchod zkušeného investora v podobě ARX nám pomohl upevnit pozici v Česku a expandovat nejen v rámci Evropy," řekl Grogořica.

Ten je jedním z původních akcionářů, kteří privatizovali Lanex v roce 1992, a který jím zůstal i v době investice ARX. Minoritním akcionářem a v čele společnosti zůstává i nadále, což byla podmínka nového majoritního akcionáře Rudolfa Bochenka. Jako důvod, proč ARX prodává většinový podíl v Lanexu, společnost uvádí dosažení šesti vytyčených cílů.

„Neustále hledáme nové příležitosti a rádi bychom pomohli v rozvoji další zajímavé české firmě," vysvětlil Tomáš Lánský.

ARX směřuje většinu svých investic do výrobních společností se silnou tradicí na českém trhu. V tomto směru by se měla ubírat i další investice. Jak s firmou naloží Rudlof Bochenek, se ví zatím pouze obrysově.

„Musím se s pochody ve společnosti důkladně seznámit. Jednoznačně ale Lanex vnímám jako zdravou a perspektivní firmu a mým cílem bude společnost zachovat jako dlouhodobě prosperující a dále ji rozvíjet," doplnil Bochenek.

Ohledně oblastí, na které se zaměří, už ale jasno má. Jedná se jak o aktivity na ruském trhu, tak třeba o konkrétní produkty. Podrobněji se bude zabývat například mírou produkce umělé trávy.

„Nejsem si úplně jist, zda by se měl Lanex tolik zaměřovat na produkci tohoto produktu. Je ale možné, že mě přesvědčí logické argumenty, které případně uslyším během jednání o této problematice," uzavřel Bochenek.