Celkem 20 445 uchazečů ve věku do 30 let bylo koncem uplynulého roku v evidenci úřadů práce v našem kraji. Tato věková skupina tak tvoří necelou čtvrtinu všech evidovaných uchazečů.

„V Ostravě bylo koncem roku v evidenci 6188 nezaměstnaných lidí do 30 let, což je 24,6 procenta z celkového počtu evidovaných lidí bez práce. V září 2014 v období, kdy dochází k nejvyššímu nárůstu absolventské nezaměstnanosti bylo v kraji registrováno 22 153 uchazečů do 30 let. Tehdy jejich podíl na celkové nezaměstnanosti dosahoval 26,6 procenta," uvedla Vladana Piskořová z krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě.

Hledáte práci? Přijďte na Job fest 2015Zástupci významných zaměstnavatelů velkých společností kraje, jako jsou například AWT, O2, Roper Engineering, Plakor, Pegatron, Mahle Behr, Hyundai MOBIS, Kovona system nebo třeba Cromodora Wheels, nabídnou lidem volné pracovní pozice a pracovní uplatnění ve svých společnostech. 

A to na akci nazvané Job fest 2015, která se uskuteční 29. a 30. ledna od 10 do 18 hodin v Obchodním centru Galerie v Ostravě-Třebovicích  - více zde

Jak dodala, uchazeče z této věkové skupiny úřady práce častěji zvou na schůzky ke zprostředkování zaměstnání.

„Cílové skupině mladých lidí ve věku 15 až 24 let musí být v rámci plnění aktivit programu Záruky pro mládež nabídnuto do čtyř měsíců zaměstnání nebo jiná aktivita směřující k uplatnění na trhu práce například další vzdělávání, odborná příprava či stáž. V rámci regionálního individuálního programu je pak v našem kraji uskutečňován projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let," upřesnila.

Podle ní obecně platí, že zaměstnavatelé mají vyšší zájem o vzdělané uchazeče; naopak o uchazeče bez vzdělání nebo s nižším středním odborným vzděláním je zájem minimální.

Poptávka na trhu práce

Co se týká vysokoškoláků, pak kromě poptávky po zubařích, v poslední době zaznamenává ostravský úřad práce zvýšený zájem i o praktické lékaře a lékaře specialisty, dále o strojírenské techniky a inženýry

„U středoškoláků převažuje poptávka po obchodních zástupcích, finančních a investičních poradcích, ale i po zprostředkovatelích služeb. U vyučenců je vyšší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, nástrojaře a příbuzné pracovníky, dále pak o svářeče, řezače plamenem a páječe a o seřizovače a obsluhu obráběcích strojů," upřesnila dále Vladana Piskořová, vedoucí referátu trhu práce.

Naproti tomu problém s uplatněním mají podle ní uchazeči v oblasti služeb například v oboru gastronomie, kde je navíc značná fluktuace personálu hlavně kvůli nízkým nástupním mzdám. Obdobné je to i v případě kadeřnic, kde často uchazečkám chybí nezbytná odborná praxe pro získání vázaného živnostenského oprávnění.

Máte praxi?

Zaměstnavatelé převážně požadují praxi. Tu se snaží úřady práce mladým lidem zajistit, a to prostřednictvím už zmíněného programu Záruky pro mládež a dále i projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji. V průběhu roku 2014 bylo v našem kraji na odbornou praxi zařazeno celkem 823 nezaměstnaných mladých lidí. Další možností, jak praxi získat, je například i projekt nazvaný Stáže ve firmách 2.

Odcházejí mladí za prací?

Úřady práce v současnosti nesledují údaje o tom, jestli uchazeči žádají o ukončení evidence z důvodu odchodu za prací v rámci ČR, či do zahraničí. „Proto ani nemůžeme objektivně porovnat, jestli jich přibývá, nebo ubývá. Z pohledu našich zprostředkovatelů není ale zaznamenáván výraznější úbytek uchazečů z evidence z těchto důvodů. Že určitá skupina mladých nezaměstnaných odchází za prací do jiných části naší republiky, zejména do Prahy, ale i do jiných zemí, je ale zřejmé," doplnila vedoucí referátu trhu práce.

Někdy chybí aktivita, jindy řidičák

Obecně podle zkušeností z úřadů práce mladým nezaměstnaným lidem schází při hledání zaměstnání dostatečná vlastní aktivita a iniciativa. Občas se také stává, že se neumějí u svých případných zaměstnavatelů vhodně prezentovat. „Jindy mladým uchazečům chybí zkušenosti, dovednosti a manuální zručnost, mají nízkou úroveň komunikačních a dalších kompetencí. Někdy práci nedostanou proto, že mají neodpovídající mzdové požadavky s ohledem na první nástup do pracovního poměru. Elektrikářům pak chybějí občas potřebná osvědčení, zámečníkům třeba svářečské průkazy. Někdy jsou důvodem marného hledání místa nevyhovující jazykové znalosti či chybějící řidičský průkaz," dodala Vladana Piskořová.