Některé plány firmy zahrnovaly do projektu i samotnou budovu Slezanky, jiné zase ne. Vše tehdy hýbalo opavskou veřejností. Po několikaletých peripetiích, kdy se s objektem nestalo vůbec nic, město vypovědělo Crestylu v září 2016 smlouvu.

Od té doby stále visí ve vzduchu otázka, co vlastně se Slezankou bude.

Na světě je nová vizualice Slezanky

Rada města zadala v roce 2017 architektonické kanceláři re:architekti zpracovat studii s důrazem na navrácení života do centra města. Studie byla veřejnosti představena loni v září, přičemž co se samotné Slezanky týká, měla by se zbourat a na jejím místě by vyrostly byty.

Vedení města se tehdy na přijetí této vize jednoznačně neshodlo. I proto tak nyní světlo světa spatřila jakási porovnávací studie, která s demolicí objektu naopak nepočítá. Město oslovilo tři architektonické kanceláře, které měly zpracovat návrh toho, jak by mohla Slezanka vypadat.

Na světě je nová vizualice Slezanky

„Do termínu, který byl 31. května jsme dostali studii jednu. Toto řešení počítá například s kavárnou, restauračním provozem, posezením, zajímavě ale pracuje hlavně se střechou, kde by měly vzniknout prostory pro trávení volného času.- V půdorysu směrem k divadelnímu klubu bychom si mohli nechat blíže rozpracovat část nad nynější Hruškou. Vznikla totiž idea, že by tam díky dotaci mohly být polytechnické dílny, které by primárně využívalo Středisko volného času. Mimo jiné by se tím měla podpořit i zručnost dětí a jejich vztah směrem k řemeslům a technickému vzdělávání,“ popisoval opavský primátor Radim Křupala (ČSSD) avšak zdůraznil, že celá studie, kterou zpracovala kancelář Chybik+Kristof architects&urban designers, je pouze jedním z návrhů.

O osudu Slezanky bude s největší pravděpodobností rozhodovat až příští vedení města. Právě řešení tohoto objektu by se tak mohlo stát jedním z důležitých témat pro letošní podzimní komunální volby.