Získalo čestné uznání, které potvrzuje, že rekonstrukce pivovaru na dnešní společenské centrum úspěšně zapadá do urbanismu historického centra města. Přestože jde o komerční a moderní stavbu, našla si vedle mnohých historických architektonických skvostů města Opavy své místo.

„Velice si ocenění vážíme. Poděkování ale patří zejména ateliéru Šafer Hájek architekti s.r.o. za výbornou spolupráci a úspěšné vdechnutí duše našemu centru," říká k ředitel Mint Investments Radim Bajgar.

Přehlídku soudobé české architektury společně vypisují Obec architektů a Česká komora architektů. Jde o otevřenou soutěž pro všechny architekty, jejichž stavby byly v uplynulém roce realizovány na území ČR. Objektivnost soutěže zaručuje skupina odborníků sdružených v Akademii architektů.

Jedinečnost této soutěže je dána nezávislou mezinárodní porotou, která je každý rok v jiném složení. Porotci vybírali ze sedmdesáti staveb, zařazených do sedmi kategorií.