Kal bude díky zvolené metodě hygienizace na takové úrovni, že bude mít daleko lepší vlastnosti a bude se dát využít například jako rekultivační substrát.

„Kal bývá v čistírenském procesu v tekutém stavu odčerpáván do takzvaných vyhnívacích nádrží, kde je ohříván a vzniká bioplyn, jenž je odváděn do plynojemu a dále využíván v kogeneračních jednotkách k výrobě elektřiny a tepla.

Tuto energii následně používáme v samotném procesu čištění nebo k vytápění budov v našich objektech," komentoval ředitel kanalizací Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava (SmVaK) Jan Tlolka.

V areálu ČOV Opava mohla vzniknout vyhnívací nádrž o objemu dva tisíce kubických metrů. Díky této významné investici byla zvýšena kapacita kalového hospodářství, které bylo v minulosti přetíženo.

„Kal se v nich mohl zdržet poměrně krátkou dobu, což neumožňovalo jeho dostatečnou stabilizaci a hygienizaci. Po rekonstrukci jsou v provozu původní nádrže i ta nová. Jejich celkový objem pak činí 4600 kubíků," doplnil tiskový mluvčí SmVaK Marek Sibrt.

Nové zařízení, kterému se v terminologii vodohospodářů říká „vyhnívačka", stálo více než 40 milionů korun a tvořilo hlavní z jednapadesátimilionové investice uplatňované mezi listopadem 2015 až letošním únorem. Za zbylou částku se povedlo rekonstruovat trubní rozvody plynu a vystrojení vyhnívacích nádrží potřebnými technologiemi.

S novou „vyhnívačkou" se na opavské ČOVce bude moci praktikovat metoda termofilní anaerobní stabilizace. „Kal je ve vyhnívací nádrži zahříván na 55 stupňů Celsia a bude lépe zbaven nežádoucích látek. Tím bude možné navýšit produkci bioplynu. Opavská čistírna bude patřit k několika málo v zemi, které tuto progresivní metodu využívají.

Nově vybudované technologie jsou v těchto týdnech úspěšně uváděny do provozu," poznamenal dále Marek Sibrt.

Následně ještě dodal, že ČOV Opava byla v loňském roce, co se spotřeby elektrické energie týká, soběstačná téměř ze dvou třetin: „SmVak Ostrava ve svých čistírnách provozuje jedenáct kogeneračních jednotek. Ta opavská spolu s frýdecko-místeckou a karvinskou je nejvýkonnější."

První městská čistírna vod v Opavě, která se nachází na Těšínské ulici, začala fungovat ve třicátých letech minulého století. V té době se nacházela mimo město, ale tím, jak se Opava v příštích desetiletích rozrůstala, se postupem času zařadila k okolní zástavbě.

Během roku 1967 prošla kompletní přestavbou, tím jak se však počet obyvatel města zvyšoval a na kanalizační síť se napojovaly nové závody, byla v osmdesátých letech i přes veškeré úpravy trvale přetěžována. Areál tak musel být rozšířen.

Od roku 1996 čistírna prošla několika významnými rekonstrukcemi. Poslední novinkou je právě vybudování nové vyhnívací nádrže.