V pavilonu nemocnice v Opavě, vybudovaném na přelomu 19. a 20. století, sídlily interní obory a zub času se do něj časem zakousl s plnou silou. Jeho dvouletá rekonstrukce za zhruba čtvrt miliardy korun zahrnovala vnitřní prostory památkově chráněného dlouhého východního křídla a též kratšího severního křídla. Náklady hradil Moravskoslezský kraj jako zřizovatel a slavnostnímu otevření byl přítomen hejtman Jan Krkoška se svými náměstky Jaroslavem Kaniou a Martinem Gebauerem.

„Tato rekonstrukce je jedou z největších krajských investic do zdravotnictví, ale všichni se určitě shodneme na tom, že zdraví je to nejvzácnější, co máme a proto o ně musíme pečovat i v této době, která jednoduchá není. Ve Slezské nemocnici letos plánujeme i výstavbu nadzemních koridorů za více než 150 milionů korun,“ uvedl během slavnostního aktu v opavské nemocnici hejtman Jan Krkoška.

Bývalý obchodní dům Breda. 17. dubna 2023, Opava.
Opava má na investice méně peněz. I tak počítá s rekonstrukcí zimáku i Bredy

Práce na rekonstrukci řešily interiér pavilonu L. Došlo k vybourání příček, podlah i dřevěných podhledů a objekt získal nové technické zařízení, vzduchotechniku a klimatizaci. Dva původní výtahy jsou vyměněné za nové a přibyl ještě třetí, evakuační, který pavilon napojuje na spojovací koridor. To umožní vzájemnou komunikaci interních a neurologických oborů. „Věřím, že budete hodně překvapeni, jak se dílo podařilo. S další modernizací Slezské nemocnice počítáme výstavbou koridorů mezi pavilony. První etapa je v běhu a její druhou část už připravujeme,“ sdělil přítomným náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

V prvním a druhém patře východního křídla „elka“ je umístěna neurologie a třetí patro obsadí nová jednotka geriatrické následné péče. V přízemí severního křídla zůstávají plicní ambulance a druhému podlaží přibyly nové zákrokové sály i ambulance pro gastroenterologii. Třetí poschodí obsadila paliativní péče s rehabilitací, zázemím pro personál a nová zasedací místnost.

První miminko 2024 ve Slezské nemocnici v Opavě je Rebeka Rychtová.
Prvním miminkem v opavské nemocnici je holčička

„Ve Slezské nemocnici pracuji už třicet let a nikdy jsem nevěřila, že se opravy tohoto pavilonu někdy dočkám. Stalo se a mám z toho obrovskou radost. Jeho současná podoba splňuje nároky na zdravotní péči v 21. století,“ potěšeně konstatovala primářka Geriatrického a doléčovacího oddělení Ingrid Rýznarová. Ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert se připojil s díky všem, kteří se na projektu podíleli a především zřizovateli. „Díky přístupu Moravskoslezského kraje jsme mohli jeden z našich nejstarších pavilonů konečně rekonstruovat a jeho moderní prostory nabídnout našim zdravotníkům i pacientům,“ dodal Karel Siebert.