Bude šetrnější k životnímu prostředí a náklady investičního projektu dosahují téměř 70 milionů korun. Linka na závěsové zinkování nahradí dvě stávající a její spuštění do ostrého provozu je plánováno na konec druhého kvartálu příštího roku.

„Pro naši divizi Galvanovna jde o významnou investici, díky které se dokážeme posunout k vyšší kvalitě povrchových úprav zinkování. Budeme též lépe reagovat na stále rostoucí poptávku našich zákazníků,“ říká generální ředitel společnosti Ostroj Aleš Martínek.

Nová linka výrazně sníží spotřebu elektrické energie a tepelné ztráty v průběhu výroby, záchyt a neutralizace odparů z van. Zlepší se také pracovní prostředí pro zaměstnance. Objemově koncipována tak, aby kapacitně nahradila obě dvě stávající linky, které jsou v provozu už přes třicet let.

„Konstruovaná je navíc do tvaru písmene U, což zlepší a zefektivní celkovou logistiku výrobního procesu. Nebude už docházet ke křížení zboží, jako u původních linek, a výroba se tak zpřehlední a urychlí,“ uvádí ředitel divize Galvanovna Tomáš Korbel. Nyní probíhá přípravná fáze projektu a letos na podzim dojde k demontáži stávající linky a k realizaci stavebních prací pro instalaci linky nové. Začátkem příštího roku by měla začít její montáž a v dubnu testovací provoz. Do ostrého provozu by se měla dostat koncem června.