Ta dobře ví, že některé problémy není možné vyřešit za den, měsíc ani rok. Vesnice Vapnjarka leží jen asi 12 km od Oděsy, potřeba vybudovat zde Domov pro ohrožené matky vznikla už v roce 2012.

„V Oděse a jejím okolí je mnoho samotných matek nebo těhotných, které se nemohou starat o své děti a tak bezvýchodnou situaci často řeší nejrazantnějšími způsoby. Proto jsme cítily potřebu domov otevřít,“ popisuje začátky fungování domova jeho vedoucí, sestra Marie.

Domov je provozován právě sestrami z Kongregace vtěleného slova, s nimi humanitární středisko Diecézní charity ostravsko-opavské už několik let spolupracuje v Ivano-Frankivsku v Dětském domově sv. Mikuláše.

„Sestry se na naše středisko obrátily s prosbou o pomoc a podporu v roce 2019 v konkrétním případě jedné potřebné maminky. Té jsme společně pomohli z její nesnadné situace, což vedlo k oboustranným úvahám o další a trvalejší spolupráci. Ta začala naplno fungovat od léta letošního roku, kdy domov pomáháme provozovat prostřednictvím finančních a materiálních prostředků. Než se projekt rozběhne naplno díky našim dárcům a Tříkrálové sbírce, posíláme sestrám už teď malou finanční pomoc do začátku,“ uvádí vedoucí střediska Miroslav Hodeček.

V tomto domově aktuálně žije pět maminek s jejich dětmi, starají se o ně tři řádové sestry. Kapacita zařízení dovoluje přijmout pěti dalším potřebným ženám.

„Náklady na pomoc jedné potřebné mamince jsou zhruba 4000 hřiven měsíčně, to odpovídá přibližně 4000 Kč. Z této částky pokryjeme jídlo, léky, péči, komunální náklady i benzín na odvoz dětí do školy. Proto si vážíme každé podpory, která umožní, že je naše pomoc co nejkvalitnější a nejefektivnější,“ objasňuje finanční náročnost sestra Marie.

Podpořit matky v nouzi můžete i vy. Svým příspěvkem pomůžete sestrám zajistit střechu nad hlavou, jídlo, oděv, léky, psychologickou a duchovní podporu ženám, které se ocitly v krizové situaci.

Přispět je možné libovolnou částkou zaslanou na transparentní účet Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce: 2800779701/2010, VS – 111 – Podpora Domova pro matky s dětmi v Oděse. Nebo můžete využít darovací bránu na Darujme.cz (Diecézní charita ostravsko-opavská, projekt Domov pro matky s dětmi v Oděse).