Nechce však jít cestou propouštění zaměstnanců a proto zavádí komplexní úsporná opatření. Pracuje na zprovoznění první vlastní fotovoltaické elektrárny, snaží se o převedení části zvýšených nákladů na své zákazníky, optimalizuje pracovní činnosti s důrazem na šetření energií, hledá alternativní zdroje vytápění výrobních hal a také plánuje několikatýdenní odstávku v energeticky nejnáročnějších provozech. 

Nová prodejna by měla být otevřena do konce roku.
Penny vedle Penny. Lidé zvědavě přihlížejí, jak jim před očima roste nový obchod

„Neočekávané nárůsty nákladů na energie, zejména ve druhé polovině letošního roku nás přinutily přijmout opatření, bez kterých se neobjedeme. Některé firmy v regionu už začaly propouštět a některé omezují nebo nebo uzavírají energeticky náročné provozy. My jsme prozatím přistoupili k mírnějším opatřením a chceme věřit tomu, že na ta „drastická“ nedojde,“ doufá generální ředitel společnosti Ostroj Aleš Martínek. Konstatuje, že se blíží období standardní tvorby rozpočtu pro další rok a zmíněná aktivita se při současném stavu trhu s energiemi a souvisejících okolností blíží věštění z křišťálové koule.

Naděje umírá  poslední  a tak nezbývá než věřit, že vláda nebo Evropská komise konečně najde konkrétní řešení i pro velké firmy, aby Ostroj mohl bojovat o zakázky v intencích konkurenceschopnosti, udržitelnosti a ekonomické racionality. Součástí dlouhodobého přístupu opavské společnosti je rovněž snaha o snížení energetické závislosti na externích zdrojích energií. Na střechu jedné z hal začal dodavatel právě nyní montovat první fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 500 kWp, která bude zprovozněna začátkem příštího roku. Následovat bude druhá s výkonem 1000 kWp s předpokládaným termínem spuštění do provozu na podzim 2023.

Revitalizace opavského „sádráku“. 13. října 2022, Opava.
Stavební práce na Stříbrném jezeře běží dál, podívejte se. Kdy jim bude konec?

„Tyto kroky však znamenají řešení jen asi pro devět procent naší celkové spotřeby energií. Proto jsme museli přijmout a realizovat další úsporné kroky napříč celou firmou,“ dodává Aleš Martínek. V komplexním balíčku opatření na energetické úspory je mimo jiné zákaz používání soukromých spotřebičů na pracovišti, eliminace osamělé práce, optimalizace pracovních činností s ohledem na vývoj hodinové ceny elektřiny během pracovních dnů a víkendů, prevence plýtvání při svícení, topení, používání stlačeného vzduchu a zamezení jeho úniků i optimalizace vybavení s ohledem na spotřebu elektrické energie, například výměna klasického osvětlení za LED osvětlení v prostorách šaten.

V provozech přistoupil Ostroj k automatickému zhasínání světel na konci každé směny i k rozšíření zónového manuálního zapínání osvětlení na jednotlivých pracovištích podle jejich vytíženosti. Celkově byla v rámci hygienických norem snížena intenzita osvětlení ve vybraných prostorách, jako jsou chodby nebo sklady a začíná hledání alternativních zdrojů vytápění pro vybrané provozy. Razantnější opatření se dotknou provozů Divize Galvanovna a Divize Kovárna a Kalírna, které patří k energeticky nejnáročnějším. Od konce listopadu do poloviny prosince bude jejich provoz ukončený a s opětovným spuštěním je počítáno až po Novém roce. „Po dohodě s odbory budou zaměstnanci přednostně čerpat řádnou dovolenou a následně zůstanou pro překážky na straně zaměstnavatele až do konce roku doma s náhradou výdělku,“ uvádí personální ředitel společnosti Ladislav Botur.