Méně přihlášek se týká i oborů Pokryvač a Tesař, které však otevřené budou. „Podle počtu došlých přihlášek vypadá situace na našem učilišti zatím příznivě, jde jen o to, aby k nám všichni přihlášení také nastoupili. Přestože jsme nemohli udělat tak dokonalou prezentaci jako před pandemií, došlo nám o celkem patnáct přihlášek víc než v minulém školním roce,“ spokojeně konstatuje ředitel stavebního učiliště Miroslav Weisz.

Ve shodě s kolegy podporuje názor, že první a druhý ročník by měli žáci strávit ve školních dílnách, kde se naučí základům řemesel. Když budou šikovní, mohou se ve druhém ročníku dostat na praxi do firem. „Ve třetím ročníku je k tomu už vedeme. Chceme, aby poznali realitu a firmy je naučí věci i technologie, na které se specializují. V tomto směru jsme v kontaktu se zhruba padesáti většími nebo menšími regionálními firmami z regionu a pokud kluci chtějí, mají široké možnosti, kam na praxi chodit,“ míní Miroslav Weisz. O práci se vyučenci bát nemusejí, protože zájem o mladé řemeslníky ze strany firem stále stoupá. Ve hře jsou navíc krajská i firemní stipendia, takže žákům mohou být vypláceny odměny ze zvláštního fondu.

Co opavské stavební učiliště nutně potřebuje je větší zázemí, protože stávající dílny už nestačí. „O rekonstrukci stávajících dílen a jejich podstatném rozšíření jednáme s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako se zřizovatelem. Do budoucna by se například klempíři a pokrývači už nemuseli dělit o jednu dílnu a posílit chceme i strojní vybavení,“ přibližuje Miroslav Weisz některé plány. Modernější zázemí může být zároveň dalším argumentem pro rodiče, kteří většinou mívají o budoucnosti svých dětí rozhodující slovo.

„Musíme být aktivní a ukazovat, co řemeslo obnáší a co může i včetně slušného finančního ohodnocení jejich dětem dát. Poslední dobou jsou řemesla více propagovaná na krajské a celostátní úrovni. Nutné však je, aby je chtěli podpořit i politici, protože jen školy si se vším neporadí,“ dodává ředitel Weisz.

Střední odborné učiliště stavební bylo v Opavě založeno v roce 1949. Je jediným a současně i nejstarším zařízením svého druhu v celém regionu a tradici i dobré jméno má i mimo něj. Výuku některých oborů zajišťuje pro celou oblast severní Moravy a Slezska. Důkazem její kvality i schopností žáků bývají pravidelná umístění na předních příčkách v soutěžích učňovských dovedností.