Modernizace podniku také znamená i zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance společnosti a vytvoření nových pracovních míst v regionu.

Šedesát milionů z Evropské unie

Tuto rozsáhlou rekonstrukci v celkové hodnotě více než 300 milionů korun za společnost zaštiťuje investiční ředitel MSA Otto Janda, díky kterému společnost získala dotaci z Evropské unie ve výši celkem 60 milionů korun. Ziskem této dotace byla v březnu odstartována rekonstrukce tzv. Nové haly, která bude dokončena do konce tohoto roku. V souvislosti s touto rekonstrukcí byly do Nové haly zakoupeny nové nejmodernější technologie.

Z těch nejvýznamnějších se jedná například o nejmodernější lakovnu, která výrazně sníží spotřebu těkavých a netěkavých látek, a tím i negativní vliv na životní prostředí, dále nejnovější druhy manipulačních zařízení, svařovací automaty a další technologie nezbytné pro moderní armaturářský podnik, včetně kompletní nové zkušebny.

Rekonstrukce za provozu

Veškerá rekonstrukce probíhá za nepřerušeného chodu výroby. Část montáží, sklady a expedice, které se nyní nacházejí v tzv. Staré hale, by měly být do konce listopadu přestěhovány do nově zrekonstruovaných prostor. „Do konce roku přebereme od zhotovitele rekonstrukce Nové haly předmět díla, čímž bude splněn předpoklad k maximálnímu uplatnění schváleného dotačního programu Evropské unie," uvádí Otto Janda.

Současně s výstavbou Nové haly je prováděna i kompletní rekonstrukce její administrativní budovy, kde se bude nacházet nová moderní jídelna pro zaměstnance. V dalších dvou patrech se budou nacházet moderní otevřené kancelářské prostory, vybavené veškerým komfortem pro práci našich odborníků, kteří budou moci společně pracovat v maximálním osobním kontaktu.

Výjimečná stavba i stroje

„Již nyní je jasné, že celá rekonstrukce bude výjimečná nejen výší investic a množstvím nových technologií, ale i svým vizuálním efektem, který patří bezesporu k jedněm z nejneobyčejnějších v širokém okolí, a pevně věřím, že pozitivně osloví pracovníky MSA, stejně jako naše obchodní partnery," pokračuje investiční ředitel.

Podle jeho slov je velkým úspěchem i fakt, že firma zakoupila jeden z nejšpičkovějších armaturářských strojů přední německé firmy v celkové hodnotě desítek milionů korun. „Tento stroj, který slouží primárně pro armaturářský průmysl, je výjimečný i tím, že v celé České republice lze najít pouze tři kusy. Ten náš bude čtvrtý a zároveň nejmodernější v republice," dodává Otto Janda.

Všechny nové technologie byly realizovány na základě dalšího dotačního programu Evropské unie.

Další cíl: snížení spotřeby energií

Firma MSA by se v budoucnu ráda ucházela o dotaci z programu Evropské unie s názvem Ekoenergie. Jde o zateplení budov, decentralizace kotelen, zajištění nových moderních druhů vytápění a osvětlení. Jeho hlavním účelem je snížení spotřeby energií sloužících k vytápění a osvětlení výrobních hal a průmyslových objektů.

.

Takto bude Nová hala vypadat. Jde o stavbu výjimečnou mj. i vizuálním efektem. Bude patřít k jedněm z nejneobyčejnějších v širokém okolí.