Pod záštitou opavského Finančního úřadu zde přednášeli především odborníci z Finančního ředitelství v Ostravě. Sál auly zaplněný převážně lidmi pohybujícími se v podnikatelské sféře, byl známkou velkého zájmu o tuto problematiku.

Kromě podrobnějšího představení všech funkcí speciálního programu pro vyplnění a odeslání různých daňových formulářů prostřednictvím internetu, měli návštěvníci možnost nejen položit finančním odborníkům své dotazy týkající se fungování tohoto programu, ale také mohli pomocí anonymních dotazníků sdělit své připomínky.

„Počet písemností zaslaných elektronicky rok od roku roste. V roce 2006 jich bylo na finančních úřadech řízených Finančním ředitelstvím v Ostravě přijato dvanáct tisíc a v loňském roce jsme zaznamenali nárůst o celých šest tisíc,“ konstatovala tisková mluvčí Finančního ředitelství v Ostravě Petra Homolová. A jaké jsou výhody elektronického podávání písemností?

„Elektronická aplikace, pomocí které se písemnost tvoří i odesílá na finanční úřad, ušetří lidem čas i peníze. Formuláře můžete vyplnit kdy a kde chcete, s nápovědou, kontrolou, automatizovanými výpočty. Stačí mít k dispozici funkční připojení k internetu a zaručený elektronický podpis dané osoby,“ objasnila Petra Homolová. Samotní podnikatelé z Opavska zatím speciálního elektronického programu moc nevyužívají. „O programu vím, ale zatím s ním nemám žádné zkušenosti. Po dnešním semináři jej snad začnu používat více,“ podotkla Jana Celtová z Agrobio Opava.

Rovněž Břetislav Hrbáč ze Zemědělského družstva Loděnice této služby moc neužíval. „Pouze díky programu tiskneme jednotlivé formuláře. Myslím si však, že v budoucnosti je budeme vyplňovat pouze elektronickou formou. Je to přehledné a pohodlné,“ dodal Břetislav Hrbáč.

Daňový poradce Víťa Skřont se semináře zúčastnil hlavně kvůli zájmu o technické záležitosti programu. „Sám jsem jej ještě nepotřeboval, ale u mých klientů jsem zaznamenal jen pozitivní reakce. Obzvláště daňová infoschránka je velkým přínosem,“ řekl Skřont. Více informací o elektronickém podávání písemností v daňovém řízení naleznete na stránkách ministerstva financí nebo přímo na stránkách české daňové správy http://adisepo.mfcr.cz

(vj)