„Připadá mi to, že malí podnikatelé jsou pro stát skupinou, o kterou nemá absolutně zájem. Přitom pořád všude slyším o tom, jak jsou pro republiku nepostradatelní. Podmínky se ale spíše rok od roku zhoršují. Některé nové úpravy nám sice umožní ušetřit pár tisícovek, kvůli dalším změnám to ale státu dvojnásobně vrátíme. Přežívám se svou živností opravdu z měsíce na měsíc. Počítám každou korunu. Za poslední rok jsme i tak museli snížit počet lidí v naší provozovně o polovinu. Zbyli jsme dva,“ posteskl si živnostník z centra města, který chtěl zůstat v anonymitě.

Zároveň dodal, že stále častěji zvažuje možnost odejít z podnikání a nechat se někde zaměstnat. Podle něj se přitom počet zakázek nesnižuje. „Jestli ty změny přinesou někomu užitek, tak jedině těm velkým firmám. Nám rozhodně ne. Podnikám už dlouhá léta, opravdu je to rok od roku horší,“ dodal dále „K tomu je třeba přidat i další věc, která je pro živnostníky hodně podstatná. Ve svém okolí bych vypočítal na prstech jedné ruky ty, kteří si dovolili jít na nemocenskou. Ty dávky jsou v případě živnostníků tak nízké, že si ji opravdu dovolit nemohou,“ dodal další drobný podnikatel.

Obdobný názor má i zástupce další ostravské větší firmy, jejíž obrat se pohybuje kolem sta milionů ročně. „To číslo vypadá na první pohled velmi slušně. Změny, které platí v daňovém systému od letošního roku, nám ale rozhodně nepomohou. Naopak. Podle mého názoru to opět povede k tomu, že podnikatelé budou hodně přemýšlet nad tím, jak a co obejít, aby státu zase nenasypali peníze navíc. Vůbec se mi to nelíbí a jsem zklamaný,“ dodal zástupce další ostravské firmy.

I podle odborníků, kteří se daněmi zabývají v praxi, nově zavedený způsob v aplikaci lineární sazby daně znevýhodňuje skupinu poplatníků s nízkými a středními příjmy, kteří loni své příjmy nebo jejich převážnou část zdaňovali sazbou dvanáct procent. U nich se nově zavedená jednotná sazba patnáct procent projeví negativně. „Naopak přinese výhody pro poplatníky středně a zejména vysokopříjmové, jejichž základ daně byl v letech předcházejících v rozhodující míře zdaňován sazbami vyššími, to znamená devatenácti, respektive pětadvaceti a dvaatřiceti procenty,“ uvedl odborník, který se změnami v daňovém systému setkává v praxi.

Vzniklé rozdíly jsou kompenzovány především uplatněním zvýšené základní slevy, popřípadě uplatněním ještě dalších slev na dani za předpokladu vzniku zákonného nároku na jejich odečet od daně z příjmů. Změny také nově rozšiřují základ daně o sociální a zdravotní pojistné placené zaměstnancem i zaměstnavatelem (takzvaná superhrubá mzda). Zároveň ale byla zrušena možnost odečtu tohoto pojistného od základu daně u osob samostatně vydělečně činných.