I v této nelehké době musíme být připraveni na to, že stále přetrvává trend nekalých praktik energošmejdů. Na denním pořádku jsou velmi často dokonce úplně beznadějné případy seniorů, kterým hrozí mnohatisícové sankce.

Skupina innogy varuje i před negativním fenoménem posledních měsíců, kterým se staly pochybné aukce. Zákazník v nich vůbec nerozhoduje o konkrétním finálním dodavateli energie, když nechce akceptovat smlouvy s neznámým a podivným obchodníkem, dostává se do pasti vysokých pokut. V praxi se tak ukazuje, jak moc chybí legislativa na ochranu spotřebitelů na energetickém trhu, změnu by měla přinést stále v parlamentu odkládaná novela energetického zákona.

„Díky úzké spolupráci Asociace občanských poraden a firmy innogy poradny pomáhaly občanům řešit často složité situace vzniklé nekalými praktikami některých dodavatelů energií,“ uvádí Hynek Kalvoda, předseda Asociace občanských poraden, a dodává: „Klienti také v mnoha případech řešili situaci spojenou s odstoupením od smlouvy. Většinou šlo o seniory žijící osaměle, kteří jsou snadnou obětí pro podomní prodejce energií a není výjimkou, že mají podepsáno smluv několik. Tyto záležitosti vyžadovaly více konzultací, než se podařilo zrušit vše bez deaktivačních poplatků.“

Spolupráce innogy s AOP se osvědčila především pro zákazníky, kteří řeší nejen své závazky u innogy, ale dostali se do dluhové pasti, neorientují se ve vyúčtování energií, neporozuměli pohledávkám a dlužním částkám nebo si neumí správně nastavit priority splácení či zajištění úpravy splátkových kalendářů.

„Každý se někdy může dostat do složité životní situace a finanční tísně, kdy může mít problém včas uhradit své závazky – například zálohy za energie či vyúčtování, což je v dnešní době více než aktuální téma. Snažíme se jednat vstřícně a se zákazníky, kteří mají zájem svoje finanční problémy řešit, se chceme dohodnout,“ vysvětluje Lumír Nováček, jednatel innogy Zákaznické služby. „V AOP jsme našli zkušeného partnera, který se v této citlivé sociální problematice velmi dobře orientuje. Spolupráce se v loňském roce osvědčila, proto v ní pokračujeme i letos,“ doplnil Lumír Nováček.

Šest poraden AOP v Moravskoslezském kraji (Ostrava, Havířov, Karviná, Nový Jičín, Opava) řešilo v minulém roce téměř dva tisíce dotazů k dluhové problematice. Nejvíce z nich se týkalo exekučního řízení a s tím souvisejících dluhů za energie. V České republice se vedou přes čtyři miliony exekučních řízení, jedním z nejvíce ohrožených regionů je z tohoto pohledu právě Moravskoslezský kraj, kde se v exekuci nachází přibližně každý desátý obyvatel starší patnácti let. Jedná se tedy o více než 112 tisíc lidí.