Pro veřejnost bude otevřena každý den od 11 do 18 hodin.

Z vystavených návrhů vybere odborná komise ten, který pak bude zakomponován do přípravného projektu. Zahájení výstavy se zúčastní i autoři prezentovaných návrhů a jsou připraveni vysvětlit zájemcům své pohledy a záměry.

Město vzneslo požadavek, aby byly do právě probíhajícího posledního kola kromě tří už vybraných návrhů přizvány ještě další čtyři nové architektonické kanceláře. Developer vyhověl a v současné době může komise volit mezi návrhy architektonických kanceláří Chapman Taylor, Petr Franta Architekti, Qarta, A.LT Architekti, Atelier 38, Maura a New Work.

Úkolem všech sedmi kanceláří bylo vypracovat projekt do konečného řešení v pevně určených pohledech i vizualizacích, tak aby byly porovnatelné. Termín pro odevzdání návrhů byl 30. červenec a návrhy v současné době čekají na verdikt odborné komise.

Výběr nejvhodnějšího architektonického návrhu na podobu jižní fronty Horního náměstí je v Opavě od loňského podzimu velmi žhavým tématem, plným nezodpovězených otázek a fám. Alespoň některé lze ozřejmit hned. Veškeré náklady právě probíhajícího archeologického průzkumu ve vnitrobloku Slezanky bude hradit skupina Crestyl.

„Městu jsme rovněž nabídli i vykoupení podílu na budově Čedoku a těmito náklady zvyšujeme nabídku o přibližně 30 milionů korun,“ konstatuje generální ředitel skupiny Crestyl Omar Koleilat s tím, že právě to jednoznačně vyplývalo z návrhu smlouvy, který byl městu předložen. Kupní cena, která v něm byla uvedena, zněla na 237 728 361 korun, a to bez dalších souvisejících investic.

„Jde o přibližně 10 milionů korun za archeologický výzkum, 20 milionů za vykoupení podílu na budově Čedoku a další investice, které nemusí nést město. Porovnání tedy vypovídá naprosto jednoznačně,“ tvrdí Omar Koleilat.

V rámci realizace opavského projektu nabízí skupina Crestyl městu také vybudování ploch a prostor, které budou primárně určené k využití veřejností. Zvažuje například rozšíření parkoviště, které by mělo přímo navazovat na rampu. Ta má být podle už schváleného projektu vybudovaná na pozemcích sousedících se Slezankou.

Ve hře je i vybudování kulturně společenského sálu. „Byly by to výhradně naše investice a nahradily by finanční náklady, které by město muselo k zajištění těchto potřeb vynaložit v budoucnosti už ze svého rozpočtu,“ dodává Koleilat.