Jde o výuku, která nesouvisí pouze s výkonem jejich současné práce, ale poskytuje kvalifikaci víc přenositelnou do jiných oborů, případně i pro jiného zaměstnavatele.

Náklady projektu hradí z 85 procent Evropský sociální fond a u 15 procent zaměstnavatelů je v něm hrazeno až 100 procent nákladů na úhradu školení, maximálně 24 000 korun měsíčně na refundaci mzdových nákladů pro každého zapojeného zaměstnance a cestovní náhrady spojené se vzděláváním, až do výše 100 procent.

Projekt se netýká pouze zaměstnavatelů zabývajících se prvovýrobou zemědělských produktů. Všechny vzdělávací aktivity mohou být realizovány do konce letošního roku.

Zájemci z Opavska se mohou na podrobnosti informovat na úřadu práce a podrobné pokyny získají u ing. Kubíka na telefonním čísle 553 608 167 i na webu http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty.