Přestavba uzlu Ostrava (nákres v pdf) zahrnuje především kompletní rekonstrukci úseku Ostrava-Hrušov – Ostrava-Svinov včetně ztříkolejnění úseku Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n., výstavbu přesmyku zvyšujícího kapacitu trati, výstavbu nového podchodu ve stanici Ostrava hl. n. a rekonstrukci stanice Ostrava střed. Uzel zůstane elektrifikován stejnosměrnou soustavou 3 kV, bude ale připraven na přechod na střídavou soustavu 25 kV.

Ostrava-Svinov to není jen vlakové nádraží a dopravní terminál. Svinov má v podstatě všechno - hospodu, kostel, hasiče, rodinnou i panelovou zástavbu, chráněné krajinné území, např. Rezavku, lesy i louky.
SERIÁL DENÍKU: Ostrava-Svinov to není jen nádraží! Podívejte se, co dále nabízí

„Páteřní úsek Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n. bude kompletně zmodernizován pro rychlost 120 km/h. S vybudováním předjízdných kolejí pro vlaky nákladní dopravy délky 740 m a přesmykové koleje č. 107a prostorově souvisí zrušení zast. Mariánské Hory a novostavba žel. mostu přes ulici Švermova. Vlakotvorná činnost bude nově soustředěna do pravého seřaďovacího nádraží. Levé nádraží je uvažováno z hlediska řadicích prací jako pomocné, určené především pro místní práci, třídění a odstavování vozů,“ píše se v dokumentaci.

Kompletní rekonstrukcí projde osobní nádraží Ostrava hl. n. Součástí bude obnova železničního svršku i spodku, zbudování nových nástupišť se zastřešením a výstavba nového, pět metrů širokého podchodu, který nahradí dosavadní přístup na nástupiště lávkami a schodišti. Samostatnou stavbou, u které ještě nejsou určeny termíny, pak má být adaptace samotné budovy nádraží. 

Socha koně s důlním vozíkem u kruhového objezdu pod Svinovskými mosty, 5. října 2021 v Ostravě.
Toho nepřehlédnete: Ostravský koník-vozík se „ustájil“ pod mosty ve Svinově

„Předpokládá se zadání stavby, která bude reagovat na nové řešení mimoúrovňového přístupu pro cestující,“ stojí v dokumentaci.

Na zastávce Ostrava-Stodolní se prodlouží nástupiště na délku 300 metrů kvůli odbavování dlouhých vlaků dálkové osobní dopravy.

Zásadními objekty hlavní koridorové trati směr Bohumín jsou novostavba mostu přes Hlučínskou ulici a dvoukolejné přemostění řeky Ostravice novými příhradovými konstrukcemi. Součástí plánu je i novostavba areálu traťového okrsku Správy tratí, areálu technicko-hygienické údržby a četné přeložky inženýrských sítí.

Pole, oddělující Porubu od Svinova, kde se plánuje rozsáhlá zástavba.
Jak se staví nová čtvrť? Ta v Ostravě bude stát 3/4 miliardy

Modernizace uzlu Ostrava se plánuje dlouhá léta. V roce 2017, kdy ministerská komise schválila studii proveditelnosti, uváděla Správa železnic jako termín zahájení rok 2021. Náklady tenkrát odhadovala na necelých osm miliard.