Zvýšení výroby v Krnově je také pro firmu nezbytné z hlediska přístupu na východní trhy. V Krnově má firma ideální návaznost na stávající výrobní, skladovací a logistické zázemí. Po realizaci záměru bude stávající počet 58 pracovníků rozšířen na 112. Přístavba bude provedena obdobnou technikou jako stávající hala, na kterou navazuje.

Jedná se o opláštěnou betonovou konstrukci s plochou střechou o rozměrech 100 krát 38 metrů, výška 15 m. Uvnitř areálu přibude také nová asfaltová komunikace. Pokud bude stavební povolení vydáno v dubnu, očekává se kolaudace nové haly v prosinci 2008. Pak bude mít Erdrich Umformtechnik v Krnově k dispozici celkem přes 10 tisíc metrů výrobní plochy. Potřebné pozemky jsou ve vlastnictví investora.

Demolici zemědělské stavby zajistilo město Krnov. Plocha byla pro výstavbu připravena již v předchozí etapě, během výstavby stávající haly. Pro parkování postačí stávající parkovací místa, protože jejich počet byl plánován s výhledem na budoucí rozšíření firmy. Zvýšená výroba si vyžádá navýšenou spotřebu plynu, takže současně proběhne rekonstrukce plynovodní přípojky. Kanalizace i další inženýrské sítě mají dostatečnou rezervu. Dešťové vody jsou odvedeny do vsakovacích jímek.