Koncem loňského roku se podílely na kontrolách všechny inspektoráty České obchodní inspekce (ČOI). Právě ve zmíněném období každoročně totiž dochází k výraznému růstu nabídky spotřebitelských úvěrů. Prověřeno bylo 168 různých reklam a nabídek. V případě čtyřiadvaceti reklam a nabídek bylo zjištěno porušení zákona. Poskytovatelé a zprostředkovatelé úvěrů neuváděli ve svých nabídkách takzvanou roční procentní sazbu nákladů (RPSN) nebo příklad jejího výpočtu,“ uvádí mluvčí ČOI Miloslava Fléglová.

Podle ní pro spotřebitele platí, že by se měli velmi podrobně seznámit s podmínkami nabídky spotřebitelského úvěru nebo jeho zprostředkování a žádat maximum informací. „Určitě také platí, že by neměli podepisovat nic, co si pořádně nepřečetli,“ dodala dále mluvčí ČOI. Podle koordinátorky ostravské pobočky Sdružení obrany spotřebitelů Marcely Reichelové se lidem, kteří se neseznámí podrobně s podmínkami, může spotřebitelský úvěr hodně prodražit.

„Hlavně řešíme případy lidí, kteří si brali úvěry před několika lety a nyní je chtějí splatit předčasně. Ti často až nyní zjišťují, že takové předčasné splacení spotřebitelského úvěru se jim v důsledku nevyplatí, protože na různých poplatcích by zaplatili stejně nebo dokonce i více peněz než při dlouhodobém splácení. Pokud ale podepsali smlouvu, ve které byly poplatky uvedeny, nedá se nyní už s jejich problémem nic dělat,“ dodala Reichelová. Podle obránců spotřebitelů poskytovatelé úvěrů ve vztahu ke klientovi někdy zneužívají svého postavení a ve smluvním vztahu mezi spotřebitelem a úvěrovou institucí se objevují nepřiměřené smluvní podmínky.

„Banky mají nadále tendenci svévolně zvyšovat nejrůznější poplatky, případně v době trvání smlouvy diskriminovat spotřebitele při stanovení poplatků a výše úroků dle data uzavření smlouvy. Ve smlouvách a obchodních podmínkách jednotlivých ústavů lze najít celou řadu ustanovení, která vedou ke zhoršení právního postavení spotřebitele a jako takové je lze považovat za nepřiměřené,“ dodala Reichelová.