Rozhovor z obecné roviny plynule přešel do té konkrétní. Hovořili jsme také o poklidné demonstraci, která před několika měsíci v podniku proběhla.

Co bylo hlavní impulsem k tomu, že jste v roce 2013 v Tevě založili nezávislé odbory?

Petra Višnická (PV): Teva tehdy zaváděla nové služební platební karty. Nám zaměstnancům se ale nelíbily podmínky. V podstatě to znamenalo, že služební výdaje by nebylo možné uhradit jinak než prostřednictvím této karty. To bylo podle našeho názoru v rozporu se zákoníkem práce.

Navíc platební karta i celý bankovní účet byly v podstatě osobním revolvingovým úvěrem zaměstnance s jakýmsi jištěním kreditu zaměstnavatelem.

Připomínkovali jsme to u tehdejšího předsedy Odborové organizace Galena (OOG), což jsou původní odbory firmy, které stále existují. Byli jsme ale odmítnuti, a to bez jakéhokoliv vysvětlení. Toto chování nám přišlo velmi neetické.

S našimi připomínkami jsme se proto tenkrát obrátili i přímo na finančního ředitele Tevy. Ten nám sdělil, že ho naše připomínky nezajímají, protože nejsme zástupci žádné odborové organizace, ale jen zaměstnanci.

Tak jsme si odborovou organizaci prostě založili a pak už s námi museli jednat všichni, včetně té původní odborové organizace, která odmítla hájit zájmy zaměstnanců i svých vlastních členů.

Bývá v odborech častým jevem, že jejich šéf upřednostňuje své vlastní zájmy? Mají pak vůbec odbory smysl, když se z nich vlastně stává jakási pseudoorganizace?

PV: To je samozřejmě velmi nebezpečný jev a nejde ani tak o nějakou „pseudoorganizaci“, ale o organizaci, která přímo poškozuje zájmy zaměstnanců. Velkým problémem bývá, když jsou odbory nějakým způsobem finančně závislé na zaměstnavateli nebo požívají z jeho strany určité benefity.

Zaměstnavatel má ze zákona samozřejmě povinnost poskytnout dle svých možností prostředky a vytvořit podmínky pro řádný výkon odborové činnosti. To se však může velmi snadno zvrhnout.

Ve vyhrocených situacích by tak mohli být odboráři doslova rozmazlováni…

PV: Někdy se to stává. Je pro to dokonce užíván název „žluté odbory“. Jde v podstatě o to, že zaměstnavatel podnítí vznik odborů, které si nějakým způsobem zaváže, a ty jsou pak k němu velmi loajální.

Takové „žluté odbory“ potom mohou velmi účinně bránit prosazování práv a zájmů zaměstnanců, například blokují uzavření kolektivní smlouvy, uzavírají pro zaměstnance nevýhodné dohody a podobně.

Setkal jsem se s případem, že se na naší redakci obrátili zástupci odborů jednoho místního orgánu, snažili se poukázat na určitou věc, ale kvůli obavě ze ztráty zaměstnání se báli vystoupit z anonymity. Je to běžná realita, v níž odboráři žijí?

Daniel Balhar (DB): Myslím si, že je to především o lidech. Záleží na osobní odvaze. Zákoník práce sice zaměstnance ochraňuje, ale k nepříjemnostem na pracovištích to vést může. Statečných lidí, co si tím dokážou způsobit problémy, není mnoho. Těmto lidem může být život znepříjemňován.

Dostali jste se v Tevě do ostřejších konfliktů se svým zaměstnavatelem?

PV: Na zaměstnavateli nejsme finančně závislí. Zaměstnavatel to proto obvykle zkouší právní cestou nebo se nám prostě jen snaží co nejvíce zkomplikovat výkon naší funkce. Při odborové činnosti používáme pro informování zaměstnanců pracovní e-mail. Tak jako v jiných společnostech máme e-mailovou bránu a jedna zpráva se rozešle všem. Tedy zhruba 1600 zaměstnancům.

Zaměstnavatel však teď přišel s tvrzením, že tímto zneužíváme jeho prostředky. V souvislosti se svou odborovou činností jsem od zaměstnavatele obdržela už několikrát různá upozornění na porušování svých pracovních povinností i vytýkací dopis.

Peníze. Ilustrační foto.
Dotace přesahující částku čtvrt milionu korun míří do Kylešovic a Suchých Lazců

Před několika měsíci v podniku proběhla poklidná demonstrace. Kolik lidí se do ní zapojilo?

DB: Šlo o vyjádření nespokojenosti zaměstnanců s bonusy vyplacenými za rok 2016. Na začátku roku jsme byli seznámeni s tím, že prémie obdržíme v určité výši, ta však nakonec byla snížena. Shromáždění proběhlo v areálu společnosti v pátek odpoledne a osobně se dostavilo asi 150 zaměstnanců.

Mnoho dalších zaměstnanců nám vyjádřilo svou podporu, ale osobně se zúčastnit buď nechtěli, nebo nemohli i z pracovních důvodů.

Ve společnosti tou dobou právě končil audit americké státní autority pro kontrolu výroby léčiv. Zaměstnavatel také vydal určité pokyny, aby účast zaměstnanců na tomto shromáždění co nejvíce omezil. Rozhodli jsme se do toho jít, protože obě odborové organizace společnosti byly v názorové shodě.

Petra měla asi dvacetiminutový projev a následně jsme se všichni poklidně rozešli.

Někteří na odborové organizace nahlíží jako na notorické stěžovatele, kteří poukazují na banální věci, což může otrávit atmosféru v podniku. Co na to říkáte? Bývají odborářské požadavky vždy adekvátní?

PV: Tohle určitě není náš případ.

DB: Naše požadavky jsou skromné. Navrhovali jsme šestiprocentní navýšení mezd. Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce v České republice je to v podstatě nutnost, jinak si kvalitní a zkušené pracovníky prostě neudržíme.

Lidé jsou tím největším „know how“, které každá firma má. Na lidech stojí a s nimi padá i naše konkurenceschopnost. Žádná společnost si v dnešní době nemůže dovolit, aby jí odcházeli zaškolení, zapracovaní a spolehliví zaměstnanci. Ve farmaceutickém průmyslu platí přísná pravidla. Vyrábíme léky, a jak rád říká náš zaměstnavatel, „ovlivňujeme lidské životy“.

Musíme proto splňovat ty nejpřísnější normy a předpisy. Audity v Tevě provádí státní autority ze všech zemí, kam naše léky a účinné látky dodáváme. Je mezi nimi i jedna z těch nejobávanějších – americká státní autorita (Food and Drug Administration, FDA). Abychom mohli uspět, musí být naši pracovníci na vysoké úrovni.

Zaškolení pracovníka ve výrobě na pozici operátora trvá obvykle až 5 let, a když o něj potom přijdete, protože mu neumíte nabídnout adekvátní ohodnocení, je to velká ztráta. Vzhledem k tomu, že firma za poslední roky těmito audity procházela bez jakýchkoliv větších potíží, zaměstnanci na navýšení mezd mají právo.

Ilustrační foto.
V Dolním Benešově má stát nový Penny Market

Mají na něj právo i kvůli tomu, že jejich práce je nebezpečná?

PV: Stoprocentně. Vezměte si, že pracujeme s takzvanými vysoce účinnými látkami, například s cytostatiky, které se používají na léčbu rakoviny. Pracovníci se běžně pohybují ve zdraví nebezpečném prostředí. S účinnými látkami, kterých jsou v lécích maximálně miligramy, pracují v kilogramech. Musí používat speciální ochranné obleky. Kdyby s těmito látkami přišli do přímého kontaktu, ohrozili by své vlastní zdraví.

DB: Je to náročné zaměstnání, které není dostatečně ohodnoceno. Mzda je spíše podprůměrná. Operátor ve výrobě na dvanáctihodinové směně si u nás vydělá okolo 14 500 až 16 000 Kč hrubého měsíčně. Zaměstnanci přitom mají velkou odpovědnost. Jde o lidské zdraví a je nutné naplnit bezpečnost i nejvyšší kritéria kvality.

Petra Višnická pochází z Havířova a je jí sedmatřicet let. Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Do opavské společnosti Teva nastoupila v roce 2010 na oddělení Kontroly kvality, v roce 2013 spolu se svými kolegy založila v Tevě nezávislou odborovou organizaci. Dnes působí v oddělení výzkumu a vývoje.

Ve stejném oddělení momentálně pracuje rovněž Daniel Balhar, který pochází z Opavy a vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Je mu rovněž sedmatřicet let a v Tevě je zaměstnán od roku 2009.

Oba dva jsou v současné době jednatelé organizace Nezávislé odbory Teva Czech Industries (NOTCI), která je jednou ze dvou odborových organizací působících ve společnosti Teva. Kromě nich v ní působí také Odborová organizace Galena (OOG). Teva je významným výrobcem léčiv s dlouhou historií, která v současnosti má okolo 1600 zaměstnanců.