Objíždí se přes Prajzskou nebo druhou stranou přes Raduň. Na facebookovém profilu Opavského a hlučínského deníku nám mnozí ze čtenářů psali, že v dopravní špičce nabírají zpoždění trvající i více než třicet minut.

Když míříte přes Prajzskou, kolony se mnohdy spojí v jednoho „hada“ a vy se jen pomalu posouváte směrem k cíli. V Raduni se pak buduje nová kanalizace.

Spousta čtenářů proto vznesla dotaz, zda se komárovské opravy nedaly odsunout. Naše redakce to zjišťovala u Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„Předmětný úsek byl podroben důkladné revizi a posouzení jak ze strany pracovníků ŘSD, tak ze strany odborné akreditované laboratoře provádějící diagnostický průzkum silnice I/11, na základě kterého byl ověřen její aktuální stav a navržen způsob opravy komunikace. V rámci přípravy realizace stavby a jejího zahájení byla projednána a následně zřízena odpovídající objízdná trasa, která byla využívána i při dřívějších obdobných opravách, a její funkčnost byla odpovídajícím způsobem ověřena,“ komentoval tiskový mluvčí ŘSD Jan Studecký a vzápětí ještě dodal:

„Její nerespektování uživateli komunikace však jakožto majetkový správce silnice I/11 nejsme schopni ovlivnit. O posunu termínu realizace díla nebylo uvažováno, a to z důvodu, že objízdná trasa nebyla vedena úseky silnic, na kterých by byly prováděny rozsáhlejší práce.“