Kde je zakopaný pes? Výstavba byla smluvním prodlením města v letech 2006 a 2007 zmařená ještě jako investice společnosti Plaza Centers. Společnost byla tehdy připravená postavit obchodní centrum v centru Opavy jako první.

Vynaložené náklady pro firmu B1 Plaza představovaly zhruba třicet milionů korun a ušlý zisk se mohl vyšplhat na sto až sto padesát milionů korun. Za těchto okolností může být statutární město Opava jen rádo, že nebylo žalované, protože úhrada nákladů by hubený městský účet řádně provětrala.

Uvedené problémy jsou sice hříchem minulého opavského vedení, ale to nové v nečinnosti zdárně pokračuje.

„Naposledy byl záměr Mintu, který společnost B1 Plaza před několika lety převzal, prosincovým jednáním zastupitelstva odročený," upozorňuje ředitel skupiny Mint Radim Bajgar. Na pořad jednání se znovu dostane nejdříve až na jaře.

„Už několik let řešíme změnu smlouvy tak, aby se konečně vyřešilo zásadní smluvní porušení a prodlení města, fakticky trvající od roku 2006. Byli jsme dohodnuti už na začátku léta 2013 a čekali jsme jen na další jednání zastupitelstva, plánované na konec roku," neradostně konstatuje Radim Bajgar.

Netají se překvapením z toho, že město loni v prosinci schválení dodatku odročilo. Především za situace, kdy je mnoho let v porušení smlouvy a společnost B1 Plaza, nyní s názvem Silesian Court, kvůli tomu přišla o bezmála třicet milionů korun investovaných do původního projektu.

Místo obří krabice obchodního centra plánuje investor výstavbu především bytových ploch doplněných plochami pro služby, showroomy a kanceláře. Komplex Slezský dvůr by měl být v zadní části tvořený kombinací bytových ploch a ubytování v něm mohou najít i studenti. Kolářskou ulici protáhne až po Nákladní, kde vznikne odstínění komerčními plochami.

Ve vnitrobloku bude zčásti odkrytý náhon a vznikne z něj přírodní vodní plocha se zelení a klidovou zónou. „Mysleli jsme si, že je to i v zájmu města. Stavět bychom měli postupně ve čtyřech fázích, ale bez řádných smluv do toho zásadnější částky odmítáme investovat," dodává Radim Bajgar.

Studie pro změnu projektu je připravená už dlouhou dobu. Vzhledem ke změně občanského zákoníku bude společnost muset připravenou dohodu znovu upravit a to ji bude zcela zbytečně stát další peníze. Jednání zatím nebere konec a čas běží.