Z médií prosáklo, že pitná voda v Česku obsahuje podle zjištění až 75 procent pesticidů, a pokud jsou ve směsi, mohou způsobit rakovinu. Naše čtenáře by určitě zajímalo, jaká je situace s pitnou vodou v tomto směru na Opavsku.

Podle mluvčího Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Marka Síbrta pijí lidé na území opavského okresu nezávadnou vodu. Výsledky stanovení pesticidů jsou v případě vody z přehrady Kružberk, upravované v Úpravně vody Podhradí na vodu pitnou, dlouhodobě pod mezí stanovitelnosti.

„Žádná opatření, jejichž cílem by mělo být snížení obsahu pesticidů ve vodě, nejsou nutná.. Pitná voda v oblastech, které zásobuje společnost SmVaK Ostrava, má dlouhodobě výbornou kvalitu. Je to dáno kvalitou zdrojů, zlepšením stavu životního prostředí v posledních desetiletích a také moderní úpravárenskou technologií,“ ujišťuje Marek Síbrt.

Kontrolní stanovení pesticidů v pitné vodě ve vodovodní síti provádí rovněž krajská hygienická stanice. Také ona má pro Opavany pozitivní zprávu. Z výsledků letošních laboratorních analýz prováděných provozovatelem i hygienickou službou ve vodovodech na území okresu Opava vyplývá, že limit pro žádnou pesticidní látku ani její metabolit nebyl v roce 2018 na Opavsku ve veřejném vodovodu překročený.