U vypořádání připomínek k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a k jeho střednědobému výhledu na léta 2020 a 2021 nechybělo Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.

„Pozitivní je nárůst finančních prostředků v rozpočtu fondu dopravy na částku 86,320 miliardy korun na příští rok. V roce 2020 by to už mělo být dokonce 97,731 miliardy, ale stále není vyřešena jeho finanční stabilita ve střednědobém výhledu,“ konstatuje předsedkyně sdružení a hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová.

Ministerstvo dopravy i Státní fond dopravní infrastruktury však slibují další jednání s cílem vytvořit v systému financování dopravních staveb takové podmínky, aby státní investorské organizace i dodavatelé mohli své zdroje a kapacity lépe plánovat. Sdružení rovněž upozornilo na vysokou připravenost západní části severního obchvatu Opavy. Vykoupeno je přes devadesát procent pozemků, a pokud půjde všechno, jak má, mohlo by se začít stavět už v druhé polovině roku 2019. Se zajištěním peněz je však počítáno až od roku 2020.

„Byli jsme ubezpečeni, že pokud bude západní část severního obchvatu Opavy připravena ke stavbě už v průběhu příštího roku a vznikne akutní potřeba peněz na její zahájení, půjdou zajistit změnovým řízením,“ upozorňuje tajemník sdružení Martin Dostál.

„Tato stavba je totiž nedílnou součástí navrhovaného rozpočtu fondu dopravy,“ upozorňuje tajemník Sdružení Martin Dostál.

Rozpočet pamatuje i na další klíčové dopravní stavby Prodlouženou Rudnou, východní část severního obchvatu Opavy, severovýchodní obchvat Krnova a obchvaty Frýdku-Místku, Karviné a Bruntálu. Některé pomůže spolufinancovat EU.

Zástupce sdružení navíc důrazně upozornil na problém týkající se financování krajských silnic a aktivit v rámci nedávno vládou schváleného akčního plánu programu RE:START. Týká se tří strukturálně postižených regionů, mezi nimiž je i Moravskoslezský kraj. 

„Podařilo se nám zajistit zařazení uvedeného problému na jednání vlády s rozporem a uvidíme, jak se k němu ministři postaví. Osobně bych byl velmi rád, kdyby kraje od fondu dopravy peníze na obnovu krajských silnic dostaly,“ míní místopředseda sdružení a náměstek opavského primátora Josef Stiborský.