VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Sudové víno jen z krabic - omezení, které postihuje vinaře

Ostrava /FOTOGALERIE/ - Vinotéky už nesmějí stáčet víno ze sudů. Zákon stanoví, že víno mohou stáčet pouze z nádob s jednorázovým uzávěrem. Nerezové sudy tak byly nahrazeny bag-in-boxy, fóliovými sáčky, které jsou umístěny do kartonových krabic. Jejich objem může činit maximálně dvacet litrů.

20.1.2018
SDÍLEJ:

Vinotéky už nesmějí stáčet víno ze sudů. Nerezové sudy tak byly nahrazeny bag-in-boxy, fóliovými sáčky, které jsou umístěny do kartonových krabic. Na snímku majitel Vinného sklepa U Mostu v Ostravě Mario Frenko.Foto: Deník / Sonnek Pavel

Že se už nesmí víno stáčet ze sudů? Omezení, které postihuje vinaře i říká majitel Vinného sklepa U Mostu Mario Frenko v rozhovoru pro Deník:

Od prvního dne roku 2018 už podle novely vinařského zákona nesmějí vinotéky stáčet víno ze sudů, ale pouze z nádob s jednorázovým uzávěrem.

Objem nádob se výrazně zmenšil, dříve padesátilitrové sudy nahradily bag-in-boxy (foliové sáčky, které jsou umístěny do kartonových krabic). Jejich objem může činit maximálně dvacet litrů. Sudové víno smí prodávat jen výrobci vína.

Majitele Vinného sklepa U Mostu v Ostravě Maria Frenka jsme se zeptali na to, co nové podmínky pro jeho provozovnu znamenají, jestli nebudou mít vliv na cenu a zda se díky nim zabrání případnému pančování, o kterém se dříve mluvilo v souvislosti s některými prodejci sudového vína.

Jak se novela vinařského zákona projevila v provozu vaší vinotéky?
Dříve jsme měli víno v nerezových sudech o objemu 50 litrů. Sudy měly klasické narážecí hlavy, které byly jednoduché na obsluhu. Víno bylo v sudech zakonzervováno dusíkem. My jsme se jako prodejci nemuseli starat o obaly, protože vinaři si sudy hlídali. Přivezli nám plný, odvezli si prázdný.

Jak se prodává sudové víno, když už sudy skončily?
Víno se vozí a uchovává v takzvaných bag-in-boxech. To jsou už zmíněné foliové sáčky, které jsou umístěny v kartonových krabicích. Jejich objem je ale maximálně 20 litrů. Takže musíme častěji narážet a celá obsluha tohoto zařízení je náročnější. Museli jsme vyměnit narážecí zařízení, to funguje na jiném principu stáčení. Na každou pípu musíme mít jedno čerpadlo, proto byla nutná nemalá investice. Další nevýhodou je, že obaly jsou jednorázové, vzniká jich velký počet, což má negativní dopad na životní prostředí.

Jak se novela projevila konkrétně v prodeji vína?
Ke konci roku jsme museli výrazně omezit nabídku, abychom doprodali sudové víno, které jsme měli. V posledních dvou týdnech loňského roku si zákazníci mohli vybírat maximálně ze tří až čtyř druhů vín. Na přelomu roku jsme rychle měnili už zmíněnou technologii a od minulého týdne už nabízíme víno nově z bag-in-boxů. Nabídka je zatím omezená, moravští vinaři totiž většinou čekali do poslední chvíle na výklad novely vinařského zákona. Takže si teprve počátkem roku začali pořizovat stáčecí linky a nakupovat i bag-in-boxy. Snažili jsme se tento výpadek nahradit dovozy vín ze Španělska, Maďarska a Itálie.

V souvislosti s koncem sudů se často mluví o tom, že stáčené víno zdražuje…
V případě moravských vín to platí. I vinaři musejí své náklady promítnout do cen. Moravská vína tak zdražila zhruba o deset procent. Co se týká vín z dovozu, podařilo se nám oslovit hlavně velkoproducenty. To ve srovnání s kvalitou vín od moravských menších pěstitelů znamenalo, že jsme šli na kratší období v nabídce s kvalitou o malý stupínek dolů. V případě zahraničních vín jsme tomu přizpůsobili i cenu, která je nižší než u moravských vín.

Z vašich odpovědí je zřejmé, že z novely vinařského zákona žádnou radost nemáte…
To je pravda, ale respektovat ji musím. Nemyslím si, že budu mezi majiteli vinoték sám, kdo vám řekne, že po té novele nám přibylo více povinností a znamenalo to pro nás i investice navíc. O tom, že by ta nová pravidla měla být bičem na nepoctivé prodejce, kteří by chtěli víno v sudech různě pančovat, bych také silně pochyboval. Pančování by se zamezilo kolkováním sudů. Spíše mám dojem, že nový zákon poškozuje malé moravské vinaře a zvýhodňuje velkoproducenty a dovozce.

OTÁZKA PRO
…Martina Křístka z Klubu ostravských vínobuditelů K.A.H.A.N.
Od Nového roku platí novela vinařského zákona. Ta obsahuje i povinnost stáčet sudové víno pouze z nádob s jednorázovým uzávěrem, které nemohou být znovu použity. Může zmíněná novela přispět k omezení rizika takzvaného pančování vína?

Podle mého názoru nový vinařský zákon riziko pančování vína sníží, ale nevymýtí. Každý zákon se dá obejít. Jde o to, aby se to nevyplatilo. Je třeba důsledných kontrol, zveřejňování jejich výsledků a likvidačních postihů. Ne jako v minulosti, kdy se přistižení při činu soudili s inspekcí pro poškozování svého dobrého jména. Problém je, že v České republice vypijeme dvakrát tolik vína, co vyrobíme, a přitom jsme zřejmě patrioti. Takže se vyplatí vydávat například víno z Maďarska za moravské, jinak by se neprodalo. Pomoci zákazníkovi v orientaci by mělo viditelné značení tuzemského původu vín, například záklopkou s logem v národních barvách nebo ještě lépe na první pohled zřetelné označení země původu vína na přední etiketě. Co se týká sudového vína, prodej z bag-in-boxů má svá „pro“ i „proti“. Falšování původu vína bude složitější, ale ekologická zátěž i náklady vyšší. Asi je jednodušší a levnější vymýt a znovu použít nerezový sud než recyklovat papír a fólie z jednorázových bag-in-boxů. Malí vinaři si také stěžují, že nové podmínky prodeje sudového vína nahrávají velkým vinařským společnostem, které již mají stáčecí linky k plnění vína do bag-in-boxů. Každopádně nedoporučuji kupovat sudová vína bez ochutnání a raději se vyhnout extra výhodným cenovým nabídkám. Kvalitní víno opravdu nelze vyrobit v ceně 50 korun za dva litry. 

Autor: Břetislav Lapisz

20.1.2018 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka16 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci ODBORNÝ REFERENT -KA STÁTNÍ SPRÁV Y - TECHNIK, TECHNIČKA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. března 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@ukzuz.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky , ID: ugbaiq7., Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo referent, ZS Pusté Jakartice“., Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit žadatel, který:, 1. splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona, tj.:, a. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona],, Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;, b. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona],, c. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona],, Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;, d. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky; 3, e. dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;, f. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona],, Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti;, K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis., Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena., Pracoviště Pusté Jakartice č. 17, nástp květen 2018., Hlavní popis činnosti:, . zpracování faktur za ZS; správa rozpočtu ZS; vystavování objednávek ZS; zpracování ekonomických výkazů za ZS; zpracování, kontrola a předání ke schválení úč.dokladů; evidence cenin, inventur majetku; vedení personálních spisů u ktrátkodobých pracovních poměrů; vedení spisovny stanice; technické práce při. Pracoviště: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - zkušební stanice pusté jakartice, Pusté Jakartice, č.p. 304, 747 28 Štěpánkovice. Informace: Hana Hartmanová, +420 739 384 750.

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka17 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci ASISTENT/-KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Barbora Baštářová, e-mail: barbora.bastarova@simply-you.eu, SŠ vzdělání, pružná pracovní doba. , Požadujeme dobré komunikační, organizační a analytické schopnosti, zodpovědnost, preciznost, příjemné vystupování, pozitivní myšlení, časovou flexibilitu, samostatnost.. Pracoviště: Simply you pharmaceuticals a.s., vítkov, Oderská, č.p. 2, 749 01 Vítkov 1. Informace: Barbora Baštářová, .

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka16 800 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/CE - EXPEDIENT/KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16800 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Petr Smolka, 777 888 912, Pracovní náplň: zpracování objednávek, vychystávaní a exepedice zboží ze skladu, konečná kontrola a příležitostná pomoc ve výrobě, správa eshopu. Nutná velmi dobrá znalost na PC. Uvedená mzda v čistém 16800Kč + měsíční odměny + 13.plat. Nástup možný ihned. Pracovní doba od 06:00 - 14:00hod.. Pracoviště: Petr smolka - pracoviště, Horní, č.p. 621, 747 14 Ludgeřovice. Informace: Petr Smolka, +420 777 888 912.

Obchod - Obchod Vedoucí prodejny, provozu22 000 Kč

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách ZÁSTUPCE /-KYNĚ VEDOUCÍHO PRODEJNY. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Hanáková Kateřina, tel.: 725 905 411, e-mail: katerina.hanakova@penny.cz, SOU v oboru, pracoviště: Kravaře, nástup dle dohody.. Pracoviště: Penny market s.r.o. - kravaře, Opavská, č.p. 3376, 747 21 Kravaře u Hlučína. Informace: Kateřina Hanáková, +420 725 905 411.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Olympijský festival u Ostravar arény.
42

Olympijský festival vrcholí, o víkendu se čeká největší nápor

Multimediální třída na ZŠ Englišova při hokeji praskala ve švech.
40

Výuka šla stranou. Školy v pátek ovládl hokej

Na zimní olympiádu do Malé Morávky

V jednom z největších lyžařských středisek u nás, v Malé Morávce v Jeseníkách, je pro návštěvníky připraven bohatý závěrečný program Olympijského festivalu.

AKTUALIZOVÁNO

Hokejisté v bitvě o finále padli s Ruskem. Zahrají si o olympijský bronz

/FOTOGALERIE/ Šance na medaili ještě žije, zlato z toho už ale nebude. Čeští hokejisté prohráli v semifinále olympijského turnaje s Ruskem 0:3 a budou tak bojovat o bronz. Ze strany národního týmu to nebyl špatný výkon, bohužel znovu vyhořel v koncovce. Svěřenci trenéra Josefa Jandače se v sobotu od 13:10 utkají s vítězem zápasu mezi Kanadou a senzací z Německa.

AKTUALIZOVÁNO

Losování tomboly na opavském plese se zvrhlo v divokou roztržku

Ne vždycky plesy přinášejí pouze radost. Tombola v Kylešovicích se nedávno zvrhla v divokou roztržku. Někteří z jejich účastníků si totiž mysleli, že byla zmanipulovaná. Rušno ovšem nebylo pouze v Opavě.

Opařené dítě, Štěpánkova nová role a marné skandování bělehradských: videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku ve čtvrtek 22. února 2018.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT