Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před deseti lety a po tuto dobu měla také platnou akreditaci pro přijímání studentů oboru Všeobecné lékařství Ostravské univerzity. Aby mohla přijímat studenty medicíny na dobu dalších deseti let, žádá o udělení nové akreditace.

Pracovní komise Národního akreditačního úřadu ji však prozatím zamítla. Výtky se týkají nedostatečného personálního zabezpečení vedení klinik a ústavů odpovídajícím počtem docentů a profesorů. Podle komise jde o výtky natolik závažné, že se rozhodla doporučit akreditaci neudělit.

Současná situace však neznamená, že by ji nakonec fakulta nemohla získat. „Některé výtky se nám podařilo odstranit, k jiným výtkám jsme zase podali vysvětlení, a proto stále doufáme, že se nám podaří akreditaci získat,“ uvedl děkan lékařské fakulty Arnošt Martínek.

„Výtkám Národního akreditačního úřadu rozumíme, nicméně v některých oborech chybí odborníci s potřebnou akademickou erudicí v celé republice. Ale co je nesmírně důležité – nikdy nebyla zpochybněna kvalita samotné výuky či dokonce kvalita absolventů,“ podotkl také rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Další pokus? Až za dva roky

V případě, že by fakulta akreditaci nezískala, neznamenalo by to podle děkana automaticky zánik lékařské fakulty, současní studenti medicíny by mohli školu bez problémů dostudovat, škola by ale nemohla přijmout studenty nové. O novou akreditaci by si fakulta mohla opětovně zažádat nejdříve za dva roky.

Vše na téma LÉKAŘSKÁ FAKULTA v Ostravě NAJDETE ZDE

„To by byl samozřejmě problém. Pro region by to znamenalo citelný výpadek několika desítek lékařů, kteří ročně na fakultě studium úspěšně ukončí. Většina z nich už dnes totiž zůstává v regionu,“ upozornil děkan.

Kauzu bedlivě sleduje i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. „Vnímám ji jako klíčovou pro budoucnost našeho regionu. Dostupnost zdravotní péče je faktor, který je pro celou společnost zásadní a nesmírně důležitý. Stačí se podívat na stav počtu lékařů, kteří u nás prostě chybí. Lékařská fakulta je proto v našem kraji nepostradatelná,“ prohlásil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

To, jak důležitá je pro region lékařská fakulta, ukázala podle proděkana pro vědu a výzkum Václava Procházky také pandemie COVID-19. Během nouzového stavu se do pomoci nemocnicím a ostatním zdravotnickým zařízením zapojilo celkem 282 studentů, včetně 170 mediků.

„Studenti jsou u nás jako doma, mají tady zázemí skvěle vybavených výukových pracovišť i široké možnosti budoucího uplatnění. Těší mě, že řada absolventů ostravské fakulty „zakotví“ po studiu právě ve fakultní nemocnici nebo v ostatních nemocnicích našeho regionu. Tito absolventi jsou velmi dobře připraveni,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant.

„Potřebujeme medicínu omladit, region stárne a s ním i lékaři, kterých tady chybí desítky. Existenci a stabilní fungování Lékařské fakulty v Ostravě pokládám za naprosto zásadní podmínku poskytování kvalitní zdravotní péče v celém Moravskoslezském regionu v následujících letech,” zdůraznil na závěr.