Účastníci obdrželi dotazník, mapující jejich problémy i představy a vyplnilo ho čtyřicet podnikatelů. Ze zpracovaných výsledků je zřejmé, že většinu trápí hlavně přetěžovaná doprava na území Hlučínska, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zadávání veřejných zakázek stále stejným firmám, vyřizování na úřadech a řada dalších.

Uvítali by především obchvat Hlučína a výraznější podporu turistiky. Většině respondentů možnosti dopravy pracovníků do zaměstnání vlakovými nebo autobusovými spoji vyhovují a důležité informace získávají z internetových stránek i z úředních desek.

Pomoc místní samosprávy očekává devětadvacet respondentů hlavně v lepší dostupnosti dotací a čtrnácti chybí pozemky pro rozvoj podnikání. Od regionu Hlučínsko očekávají podporu zejména v poradenství, v rozvoji infrastruktury a v zadávání zakázek místním firmám.

První schůzku označili účastníci za přínosnou a projevili zájem o další. Takové schůzky by podle nich měly probíhat jednou až dvakrát ročně. „Větší firmy z našeho regionu se teď už zapojily do práce v komisi pro přeložku silnice 1/56,“ říká předseda Sdružení obcí Hlučínska a bolatický starosta Herbert Pavera.