„Investujeme miliardy do ekologizace a zahájili jsme transformaci, která bude největší v novodobé historii teplárenství. Těší nás, že to odborná komise ocenila a pomáhá nám prezentovat tyto projekty veřejnosti. Mají velký přínos pro zlepšování životního prostředí v regionech a zároveň snižují emise skleníkových plynů, o což usiluje celá EU,“ uvedl Reda Rahma, ředitel skupiny Veolia Energie v ČR.

Veolia získala ocenění za projekty snižující emise znečišťujících látek do ovzduší v Teplárně Přívoz v Ostravě a Teplárně Přerov. Obě teplárny prochází rozsáhlou ekologizací a budou mezi prvními teplárnami v ČR, které přestanou spalovat uhlí a přejdou na čistší paliva. V ostravské teplárně úspěšným ukončením projektu plynofikace kotle K4 Veolia nahradila černé uhlí koksárenským a zemním plynem a dosáhla tak výrazně nižších koncentrací emisních limitů oxidů dusíku i CO. V Teplárně Přerov nahradily původní černouhelné kotle dva nové plynové kotle s emisními koncentracemi nižšími, než požaduje legislativa. V obou případech zároveň výrazně klesnou i emise prachu a CO2.

Úsekové měření v Odrách začíná před mostem přes Stodolní potok v Hranické ulici.
Úsekové měření: Past na řidiče, či nutnost? Přehled radarů na Ostravsku

Druhým oceněným projektem skupiny Veolia je rozšíření soustavy zásobování teplem v Olomouci. V Rezidenci Šantova v centru Olomouce, kde je sedm bytových objektů se 434 byty, byla v roce 2020 zahájena dodávka tepelné energie ze tří objektových předávacích stanic. Jedná se o horkovodní zařízení, která jsou připojena k soustavě zásobování teplem z Teplárny Olomouc. V další rezidenční čtvrti VILA PARK na západním okraji Olomouce byl vybudován a připojen k soustavě již třetí bytový blok s centrální horkovodní předávací stanicí, na kterou navazují bytové předávací stanice s využitím plně individuálního nastavení parametrů vytápění a přípravy teplé vody. Stovky bytů tak získaly komfortní teplo bez stavění nových komínů.

Do užší nominace bylo ve čtyřech kategoriích vybráno celkem 16 nejzajímavějších loňských projektů. Vyhlášení vítězných projektů a předání křišťálových komínů proběhlo na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Olomouci. Od roku 2002 získalo prestižní ocenění Projekt roku již 69 teplárenských projektů. Veolia Energie ČR získala v soutěži zatím nejvíce ocenění – celkem 12.