„Změna autodopravce vychází z nového systému zajištění veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou. Jak je uvedeno v článku na našich internetových stránkách, od prosince 2018 garantuje dopravní obslužnost celého regionu podle jednotlivých oblastí Moravskoslezský kraj a města i obce budou právě kraji přispívat na úhradu doposud ztrátových linek, zejména těch víkendových a v čase svátků,“ vysvětlila Alena Kiedroňová s tím, že kraj vyhlásil veřejné soutěže na autodopravce.

„Přitom stanovil přísné podmínky, které musí uchazeč splňovat. Jsou to zejména vozidla nízkoprahová, ekologická, vybavená klimatizací a podobně. Pro oblast Bruntálsko byl v soutěži ze dvou uchazečů vybrán Transdev Morava, druhým uchazečem byl dosavadní dopravce Arriva Morava,“ pokračuje.

Jak zmínila, co se týče Vrbenska, požadovali od koordinátora ODIS před časem lepší spojení Vrbna pod Pradědem se Zlatými Horami, když se lidé odsud nemohli dostat k přestupu v Heřmanovicích na spoje na lince 901 od Krnova. Tady nám pracovní tým připravující optimalizaci veřejné dopravy vyšel vstříc,“ podokla. Velkou změnou je podle jejích slov redukce spojů na lince 863 z Bruntálu do Karlovy Studánky, která je vedena přes Nové Heřminovy, Kunov, Širokou Nivu, Karlovice, Vrbno a Ludvíkov.

„Optimalizace veřejné dopravy v tomto případě ruší některé dřívější linky a počítá s využitím železniční dopravy na regionální trati 313 z Milotic nad Opavou do Vrbna pod Pradědem. Na cestě z a do Bruntálu tedy lidé budou přestupovat v Miloticích na vlak na trati Krnov Olomouc. Pro Vrbenské se toho až tolik změnit nemusí. Pokud budou cestovat do Bruntálu, využít mohou autobusy spoje 861 vedeného přes Andělskou Horu a Světlou Horu. Změna je v případě, že budou cestovat do Karlovic, Široké Nivy, její části Pocheň a jiné,“ nechala se slyšet Alena Kiedroňová. Smysl optimalizace je podle ní zřejmý.

„Bylo by zbytečné vést souběžně a v podobném čase jak vlak, tak autobus. Problémem ovšem bude snížení komfortu cestujících. Zatímco například v Karlovicích mohli lidé využít 5 autobusových zastávek, nyní to budou v případě vlaku zastávka v místní části Zadní Ves a pak nádraží Karlovice. Docházková vzdálenost na nádraží bude pro některé cestující i v řádu kilometrů. To může činit problémy jak starším lidem, tak lidem se sníženou mobilitou, nebo cestujícím s většími zavazadly,“ sdělila.

Prozradila také, že po zveřejnění nového jízdního řádu na webu města už přicházejí dotazy. V jednom případě i s upozorněním, že není návaznost spojů směrem na Krnov, ale počítá se prioritně se spojením na Bruntál. „Budeme situaci sledovat a vyhodnocovat. Radnice mohou věci připomínkovat, ovšem s možnou změnou až v příštím roce. Hovořila jsem se zástupcem koordinátora ODIS a ten potvrdil snahu kraje a KODIS chovat se jako řádný hospodář, optimalizovat dopravu, ale také přihlížet potřebám občanů,“ uzavřela.