Jde o tradiční rodinnou společnost, která je největší zahradnickou firmou v Moravskoslezském kraji.

Nutno však upozornit na skutečnost, že zahradnictví se nezabývá maloobchodem a nemá tudíž žádné maloobchodní prodejny. Veškerý prodej se provádí pouze ve velkoobchodě.

Produkty dolnoživotického zahradnictví mohou zájemci najít v prodejnách v rámci celé České republiky, ale také v Polsku a při troše štěstí také v okolí Moskvy.Možnost navštívit zahradnictví v Dolních Životicích a zakoupit si přímo zde některý z jeho produktů, však lidé přeci jen mají.

Avšak pouze o takzvaných prodejních sobotách. Jde o několik předem určených sobot na jaře a na podzim, které pokrývají nejdůležitější zahradnickou sezonu.

Veškeré další informace získají zájemci na www.pasicprozahradu.cz nebo na facebooku Pasič pro zahradu.