Zelený jelen. Před válkou hotel Zum Grünen Hirsch. Poté jídelna, která momentálně mění provozovatele. Od začátku července ji od Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy převzala organizace Sírius.

„Jídelna Zelený jelen od 3. července přechází pod správu jiné krajské organizace, a sice Sírius, působící v sociálních službách. Prakticky se tím nic nemění. Provoz jídelny zůstane zachován," uvedl ředitel Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy Martin Ruský.

Zaměstnanci jídelny, kteří chtěli přejít pod nového provozovatele, toho využili, někteří byli už v důchodovém věku, a tak přijali nabídku k odchodu do důchodu. „Pod správu společnosti Sírius přechází i bývalá kavárna Cafe Parking a také tělocvična, kterou budeme formou zápůjčky využívat," uvedl Martin Ruský.

Jeho slova potvrdila i ředitelka příspěvkové organizace Sírius Soňa Lichovníková. „Krajské zastupitelstvo rozhodlo o předání objektu, ve kterém sídlí Zelený jelen, naší organizaci Sírius s tím, že dosavadní uživatelé budou moct objekt využívat i nadále pro praxi studentů," uvedla Soňa Lichovníková.

Její organizaci připadne kromě gymnastického sálu i bývalá kavárna Cafe |Parking. Ta podle slov ředitelky zatím zůstane zavřená, dokud ji znovu neposoudí statik.

„Provoz jídelny zatím zůstane zachován tak, jak byli lidé zvyklí. V budoucnu nás čeká celková rekonstrukce Zeleného jelena. Jejím výstupem bude administrativní zázemí v první patře objektu, které bude určeno pro naši organizaci," uvedla ředitelka společnosti Sírius s tím, že organizace se díky reorganizaci sociálních služeb rozrostla a převzala další střediska, která do té doby provozovalo například Marianum.

Jídelna Zelený jelen, která je nyní mimo provoz, by měla být po drobných úpravách opět otevřena okolo 25. července.