Podle materiálu je financování staveb a příprav v letošním roce i přes aktuální krizi zajištěno, následující roky ovšem mohou být problematičtější. 

Ministerstvo vládu seznámí s vývojem plánovaných dopravních staveb, jejich náklady přesáhnou 300 milionů korun. Na seznamu velkých železniční projektů je 74 staveb s odhadovanými náklady kolem 124 miliard korun. Největším projektem je modernizace trati z Ostravy Kunčic do Frýdku-Místku za přibližně 9,1 miliardy korun.

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, z něhož jsou dopravní stavby financovány, byl v minulých týdnech navýšen o 6,5 miliardy na celkových 113 miliard korun. Podle ministerského materiálu lze předpokládat, že rozpočet bude pro letošní rok dostačující. Problematické může však být financování v dalších letech, rozpočtový výhled pro roky 2021 a 2022 by totiž pokrytí plánovaných projektů neumožňoval.

Situaci navíc komplikují i rostoucí ceny ve výběrových řízeních, které jsou podle ministerstva způsobeny nedostatečnou kapacitou ve stavebním sektoru. Stát tak bude muset najít další zdroje financování staveb.