V roce 2018 se příspěvek navýšil na dvě koruny ze vstupu a v roce 2021 na koruny tři. Dosud se tak podařilo podpořit více než dvacet projektů celkovou částkou 6 265 000 Kč. Včera schválilo zastupitelstvo města Ostravy příspěvek ve výši „Pět korun ze vstupu“.

Peníze získané z programu pomáhají v různých koutech světa zachraňovat nejohroženější druhy – v Senegalu, na Madagaskaru, v Indonésii, ve Vietnamu, ale i v Evropě a samotné České republice. Zde všude je třeba pomoci chránit ohroženou přírodu a vzácné druhy zvířat, které se zde vyskytují – antilopu Derbyho, lemury, orangutany, mořské želvy, saolu, supy, jeřáby a mnoho dalších.

Zoo Ostrava je na poli ochrany přírody významným hráčem nejen v rámci českých zoologických zahrad, ale také v rámci Evropy. Své ochranářské aktivity neustále a systematicky rozšiřuje. Postupně narůstá i počet podporovaných in situ projektů (realizovaných přímo v místě přirozeného výskytu druhů). I proto bylo na jaře letošního roku založeno samostatné oddělení – oddělení in situ ochrany přírody, aby se zoo mohla věnovat ochranářské práci systematičtěji a efektivněji. Jednou z oblastí činnosti je právě podpora mezinárodních projektů, aby byla pomoc co nejefektivnější.

Uznáním kolegů ochranářů bylo pověření Zoo Ostrava organizací prestižní mezinárodní konference EAZA Conservation Forum 2024, která se uskutečnila ve dnech 4. až 7. června v Ostravě a sjelo se na ní bezmála 130 účastníků ze tří desítek zemí, a to nejen evropských, ale také z USA, Argentiny, Kostariky, Namibie, Jihoafrické republiky a Indonésie. Konferenci zahájili primátor města Jan Dohnal a náměstek primátora Aleš Boháč, kteří při zdravici poprvé oznámili schválení navýšení příspěvku ze tří na pět korun Radou města.

Včera schválilo změnu na „Pět korun ze vstupu“ i zastupitelstvo města Ostravy, a to jednomyslně. Tím představitelé města prezentovali sepětí města se zoologickou zahradou a také skutečnost, že ochrana přírody je naším společným úsilím a dlouhodobým cílem.

„Od začátku svého působení ve vedení města zaznamenávám, jak se naše zoologická zahrada stále intenzivněji věnuje práci v ochraně přírody a stává se stále viditelnější ochranářskou institucí u nás i ve světě. Nyní i díky tomu jsem mohla s radostí sledovat, že zastupitelé schválili jednohlasně navýšení příspěvku,“ říká náměstkyně primátora Hana Tichánková.

„Když představitelé města na mezinárodní konferenci oznámili, že podpořili navýšení financí na ochranu přírody, tleskal Ostravě celý svět. Nejde ani tak o výši našeho příspěvku ochraně biodiverzity, když si uvědomíme, že zoologické instituce na západ od nás přispívají na in situ projekty v eurech. To, co nám zahraniční kolegové tak trochu i závidí, je pochopení a znalost představitelů města, jakou roli na poli ochrany přírody dnes zoologické zahrady mají,“ dodává ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák.

Zoo Ostrava se tak bude moci spolu se svými návštěvníky ještě více zapojit do ochranářských aktivit na podporu nejohroženějších druhů napříč zeměkoulí.