Podle dávné tradice se svatojakubské noci připisuje magická moc. Svátek se původně slavil zřejmě o úplňku, který byl nejblíže dnu přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně.

Do dnešní doby se většinou uchovalo jen rozdělávání ohňů, při kterých se hoduje či zpívá, případně tančí a skáče přes zapálenou vatru. Někde se navíc pálí figurína čarodějnice či košťata. Na stejné datum připadá keltský svátek jara Beltine, v severní Evropě se poslední dubnová noc nazývá Valpuržina.

NEPOSTRADATELNÉ ROUŠKY

Hasiči kvůli suchému počasí upozornili, že by lidé měli být při pálení ohňů velmi opatrní. Lidé by také neměli zapomínat, že mimo bydliště mohou být pouze se zakrytými ústy a nosem třeba rouškou, mohou být ve skupinách nanejvýš po deseti a musí dodržovat odstup.  

„Rok 2020 je již několikátým po sobě jdoucím rokem, kdy naši republiku sužuje sucho a narůstající deficit srážek. To se projevuje i na množství požárů v přírodě. Ze statistik Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) vyplývá, že v období od 1. do 28. dubna letošního roku hasiči vyjížděli v rámci Moravskoslezského kraje již ke 115 požárům lesních, polních a travních porostů, což je čtvrtý nejhorší počet za posledních 15 let. Důrazně tedy nedoporučuji rozdělávat v tomto období ohně v přírodě,“ řekl vedoucí oddělení prevence HZS MSK plk. Ing. Martin Pliska.

PLOŠNÝ ZAKAZ?

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) hasiči nezakážou plošně pálení čarodějnic, hasičský sbor takové rozhodnutí případně ponechá v kompetenci jednotlivých krajů. Některé kraje k tomu podle něj již přistoupily.

"Samozřejmě platí, že během případného pálení čarodějnic nebo akcí na 1. máje je potřeba dodržovat příslušná nařízení vlády. To znamená dodržovat skupinky maximálně deseti osob, příslušné rozestupy a samozřejmě platí to, že je stále potřeba nosit roušky," dodal.

Při pálení čarodějnic je každoročně zvýšené riziko požárů. Loni 30. dubna hasiči vyjížděli k 64 požárům, o rok dříve dokonce ke 136. Výrazný rozdíl byl způsoben počasím. Zatímco loni před pálením čarodějnic pršelo, konec dubna 2018 byl podobně suchý jako letos. Česko sužuje sucho už od roku 2015, podle týmu vědců z projektu InterSucho jde o nejhorší epizodu sucha za 500 let.

Zásady rozdělávání ohňů v přírodě:
- místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů např. ohraničeno pruhem širokým nejméně jeden metr, zbaveným jakýchkoliv hořlavin (pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů), a vzdálené minimálně 50 metrů od kraje lesních porostů

- při umísťování ohniště je potřeba zohlednit i aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru, aby nedošlo k přenosu požáru kvůli odletujícím jiskrám na okolní objekty

- hranici z polen stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran a následné rozšíření ohně mimo vyhrazené místo ohniště

- před zapálením ohniště zabezpečit dostatečné množství hasebních látek (vodu, písek) a volné příjezdové cesty, aby se hasiči včas dostali na místo případného požáru

- při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívat vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu, líh, vždy zajistit přítomnost alespoň jedné osoby starší 18 let

- ohniště opustit až poté, co je důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou – a je opravdu vychladlé. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé části a poryv větru je znovu rozdmýchá a roznese do okolí